ขอนแก่นดันสินค้าโอทอปลุยตลาดออนไลน์สู่หนานหนิงประเทศจีน

เทศบาลนครขอนแก่นรุกตลาดค้าออนไลน์จีน เหตุเป็นตลาดใหญ่สุดของโลก  ดันสินค้าโอทอป ขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม SCTP  เมืองหนานหนิง ประเทศจีน 
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมตลาดการค้าออนไลน์กับเทศบาลนครหนานหนิง โดยมีรองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร , นายจุลนพ ทองโสภิต ) นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางอินทิรา ฆารเจริญผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางนัชชา ศรีโนนชัยผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ , น.ส.อมรา โกศลสุรภูมิ หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภา , นางดลฤดี ประจักษ์เมือง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบนโยบายจากการประชุมครั้งที่แล้ว ให้ประสานเครือข่ายที่สนใจในการเข้าร่วมการค้าออนไลน์กับเทศบาลนครหนานหนิง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ บริษัทเอกชน และสินค้าโอท๊อป นอกจากนี้ยังต้องหาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการค้าขาย อาทิเช่น โทรศัพท์ระหว่างประเทศ , ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ต่างๆ ทุกช่องทางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย , ข้อตกลงในการซื้อ – การขาย ที่ชัดเจนอย่างเป็นธรรม , รวมถึงการพัฒนาการขนส่งโลจิสติกส์อีกด้วย
สืบเนื่องจาก จากเทศบาลนครหนานหนิงร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่นในการสร้างแพลตฟอร์มทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนให้การสนับสนุนและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเมืองพี่เมืองน้องในเครือ(รวมถึงเทศบาลนครขอนแก่นด้วย) โดยทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์และขยายอิทธิพลผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการส่งเสริมผ่านทางรัฐบาลหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศจีน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากเมืองพี่เมืองน้อง (เทศบาลนครหนานหนิง &เทศบาลนครขอนแก่น) สู่ตลาดที่กว่างขึ้นในประเทศจีนผ่านทางแพลตฟอร์มทางการตลาด SCTP และกลไกสำคัญอีกประการหนึ่งของ SCTP คือการอำนวยความสะดวกในการร่วมมือแบบสองทางระหว่างผู้ประกอบการในเมืองต่างๆ ของนครหนานหนิงจะสามารถหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในประเทศและทวีปอื่นๆ

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น