กกต.ขก.พร้อมเลือกตั้งอบจ.ลุยเปิดรับสมัคร 2 – 6 พ.ย.63

กต.ขอนแก่น พร้อมจัดการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ขอนแก่น โดยเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง ลดความแออัด ป้องกันโควิด-19 คาดจะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 75 %รับสมัครเลือกตั้ง 2 – 6 พ.ย.63 กำหนดวันเลือกตั้ง 20 ธ.ค. 63 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลังจาก กกต.ประกาศวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)โดยจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในช่วงวันที่ 2 – 6 พ.ย.63 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ในเวลา 08.00 -17.00 น. ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า ในการจัดการเลือกตั้งนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะมีการเพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ลดความแออัดของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจะเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่เป็น อสม. มาประจำแต่ละหน่วยเพื่อช่วยในการคัดกรองโรคด้วย

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ. ครั้งนี้ มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 3,000 กว่าหน่วย เนื่องจากว่าเป็นการจัดการเลือกตั้งท่ามกลางสถานการณ์ของโควิด 19 จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของการควบคุมโรค จึงต้องขยายหน่วยเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิแต่ละหน่วยน้อยลง ป้องกันความ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีทั้งหมด 11 คน โดยจะเพิ่ม อสม.มาช่วยคัดกรองก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 3 คน ด้วย ส่วนการเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ขณะนี้มีการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่วันที่26 ตุลาคม ที่ผ่านมาแล้ว คาดว่าอีก 50 วันข้างหน้า ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง จะมีความพร้อมตามลำดับของกรอบเวลา

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่ารายชื่อตกหล่นสามารถแจ้งเพิ่มชื่อได้ ซึ่งสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนเทศบาล จะเป็นฝ่ายดูแลเรื่องนี้ ส่วนจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะแตกต่างกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คือ ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนับถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี และคาดว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อครั้งเลือกตั้ง ส.ส.ด้วยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วย ประมาณ 10 % หรือประมาณหนึ่งหมื่นคน คืออยู่ที่ 1 ล้าน 4 แสนคน โดยคาดว่าในการเลือกตั้งนายก อบจ. และส.อบจ. ครั้งนี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 75 %

ที่มา:สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพ-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น