มข.เนรมิตพื้นที่ลอยกระทงตื่นตากระทงบก-ประติมากรรมโคมไฟ

นทท. เริ่มทะยอยพาครอบครัวมาชมความสวยงาม ของการประดับธง และโคมไฟ ภายในคุ้มคุ้มศรีฐาน มข. ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานลอยกระทง 63 ชูวัฒนธรรมอีสานที่งดงามแม้ในยามโควิด ตื่นตาด้วยกระทงบกกว่า3พันดวงสวยที่สุดในประเทศไทย 31 ต.ค.นี้
ภาพเพจคนขอนแก่น 
ภาพเพจคนขอนแก่น 
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่คุ้มศรีฐานภายในมหาวิทยาลัย มีการตกแต่งประดับด้วยตุง,โคมไฟ,กระทงบก,กระทงข้าวตอกแตก สีสันสวยงามทำให้ประชาชนต่างออกมาถ่ายรูปบันทึกภาพ และเซลฟี่กับโคมไฟและธุงที่ประดับตกแต่งสวยงาม ไปทั่วบริเวณคุ้มศรีฐาน เพื่อไปอวดเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้มาที่คุ่มศรีฐานแห่งนี้ รวมไปถึงการติดตั้งประติมากรรมร่วมสมัยที่ผลิตจากวัสดุประจำถิ่นที่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำขึ้นงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 31 ต.ค.ที่จะถึงนี้
ภาพเพจคนขอนแก่น 
ภาพเพจคนขอนแก่น 
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทง ในปีนี้มีการกำหนดพื้นที่ของการจัดงานไว้ทั้งหมด 3 พื้นที่หลัก ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยกิจกรมรื่นเริง การจำหน่ายสินค้า หรือการละเล่นต่างๆนั้น มข.ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด แต่คงไว้ซึ่งการจัดกิจกรรม ที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยในงานบุญประเพณีที่สำคัญของไทย ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและ มข. ที่เน้นการนำขนบธรรมเนียมและวิถีอีสานล้านช้าง มาจัดกิจกรรมร่วมกันใน 3 พื้นที่หลักที่สำคัญ
ภาพเพจคนขอนแก่น 
ประกอบด้วยสวนแรกคือลานหลวงพ่อไทรขาว ที่จัดให้มีการแสดงกระทงบกมากกว่า 3,000 ดวง สวยงาม ตื่นตาตื่นใจและหาชมได้ยากในประเทศไทย คู่ขนานไปกับการจัดประติมากรรมโคมไฟสีขาว ที่ห้อยระโยงรยางค์เต็มพื้นที่ ต่อมาคือคุ้มศิลปวัฒนธรรม ที่ได้เนรมิตพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านช้างร่มขาว ที่มีการประดับตกแต่งด้วยธงและตุงอีสานหลายพันชิ้น คู่ขนานไปกับการตกแต่งด้วยร่มขาว สะล้อข้าวตอกแตก และเรือโบราณที่ใช้ข้าวตอกแตกเป็นวัตถุดิบหลักในการจัดทำ ในวิถีของอีสานดั้งเดิม เพราะคนในอดีตนั้นเชื่อว่าข้าวตอกแตกนั้นแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามที่จะเกิดขึ้น พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวทุกคน จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และเรียงลำดับการเข้าชมงานตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ซึ่ง มข.ได้เตรียมเจลแอลกอฮออล์ไว้บริการในจุดต่างๆอย่าครบถ้วน.
ภาพเพจคนขอนแก่น 
ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น
ภาพประกอบ: เพจคนขอนแก่น 
แสดงความคิดเห็น