ข่าวดีจ้า!!ขก.จัดคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ  ศูนย์การค้าเชนทรัลพลาซ่า
 วันที่ (29 ต.ค. 63) ที่ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเชนทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรอมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 ซึ่งกิจกรรมฯ ในครั้ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. – 19.00 น. เพื่อให้สตรีเข้าถึงบริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กชเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งรณรงค์เนื่องในเดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก โดยมีผู้เช้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขและ
ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลกรทางการแพทย์และสารารณสุข จากศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลราชพฤกษ์,วิทยาลัยพยาบาลบรมรชชนนีขอนแก่น,วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,เทศบาศนครขอนแก่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และชมรมรู้เท่ทันมัจจุราชสีชมพู
แสดงความคิดเห็น