ไทยสมายส์’เปิดบินข้ามภาคอุดรฯ-นครศรีฯ เริ่ม18 พ.ย. 63

วันที่26 ต.ค.63  รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กระทรวงคมนาคม ระบุว่า กรมท่าอากาศยานได้เปิดตารางเที่ยวบินฤดูหนาว 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว หลังสายการบินต่างๆ ให้ความสนใจเปิดเส้นทางบินใหม่ เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยกรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และยังคงปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดทุกพื้นที่ในท่าอากาศยาน ตลอดจนการติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ซึ่งผู้โดยสารสามารถมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการของกรมท่าอากาศยานได้

เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว
1.สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
2.สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
3.สุวรรณภูมิ – นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์, สายการบินไทยสมายล์
เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ได้แก่
ดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน โดยสายการบินนกแอร์
และสุวรรณภูมิ – น่านนคร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์
เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – น่านนคร โดยสายการบินไทยสมายล์
เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – นครพนม โดยสายการบินไทยสมายล์
เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้แก่ ดอนเมือง – น่านนคร โดยสายการบินนกแอร์
ส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 มกราคม 2564
1.สุวรรณภูมิ – กระบี่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
2.สุวรรณภูมิ -สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทางที่จะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ สุวรรณภูมิ – แม่สอด โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 มีนาคม 2564ได้แก่ สุวรรณภูมิ – ขอนแก่น โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
นอกจากนี้สายการบินยังขอเปิดให้บริการเส้นทางข้ามภาคเพิ่มเติม ที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่
เชียงใหม่ – หัวหิน และหัวหิน – อุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช และอุดรธานี – นครศรีธรรมราช โดยสายการบินไทยสมายล์
เส้นทางที่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้แก่ เชียงใหม่ – ขอนแก่น โดยสายการบินนกแอร์
และเส้นทางที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มกราคม 2564 ได้แก่ อุบลราชธานี – สุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
ซึ่งผู้โดยสารที่สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยตรงกับสายการบิน อีกครั้ง
ในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และยังคงปฎิบัติตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การทำความสะอาดทุกพื้นที่ในท่าอากาศยาน ตลอดจนการติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารที่พักผู้โดยสาร และการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ซึ่งผู้โดยสารสามารถมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการของกรมท่าอากาศยานได้
ที่มา:กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน
แสดงความคิดเห็น