อุบลฯใครจะได้เก้าอี้ไปครอง?!!เพื่อไทย-ก้าวไหม่-พลังประชารัฐเปิดศึกชิงนายก อบจ.ดุเดือด

วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือ นายก อบจ. และการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ส.อบจ. ซึ่งจัดขึ้นที่ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่า บรรดาผู้สมัครและกองเชียร์ ผู้สนับสนุนของผู้สมัคร มารอตั้งแต่ช่วงเช้า เต็มบริเวณพื้นที่ ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่จะสมัครเป็นนายก อบจ.อุบลราชธานี ในช่วงเช้าของวันแรกนี้ มีด้วยกันทั้งหมด 5 คนต่างมารอก่อนเวลาเปิดรับสมัคร คือ 08.30 น. เมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัคร นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.อุบลฯ จึงได้เชิญผู้สมัครนายก อบจ.อุบล ทั้ง 5 คน ทำการจับลำดับในการยื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบจ.อุบลฯ ตามลำดับ ดังนี้  1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ 2 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 3 นายบัณฑิต วิลามาศ 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ขณะเดียวกันมีผู้ที่สนใจยื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ส.อบจ. ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้ง นายกอบจ.และสมาชิก ส.อบจ. 7 วัน คือตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พ.ย.2563 หากถูกต้องก็สามารถใช้หมายเลขลำดับการยื่นเอกสารเป็นหมายเลขในการหาเสียงได้เลย สำหรับการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.อุบลฯและส.อบจ.อุบล กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 2 -6 พ.ย.2563 ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

แสดงความคิดเห็น