พ่อแม่โปรดระวัง!!นายแพทย์สสจ.ขอนแก่น เผยด็กติดเชื้อไวรัส RSV แล้ว 400 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน ไปจนถึงอายุ 4 ปี ภายในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าว ฝากกับพ่อแม่-ผู้ปกครอง คุณครูและเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ต้องเฝ้าระวังป้องกันเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุตั้งแต่ 1 เดือน-4 ปีเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อ RSV อย่างเข้มงวด หมั่นสังเกตอาการ หากพบเด็กมีอาการการไข้สูง ไอมีเสมหะ ควรไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน และควรล็อกดาวน์ให้เด็กอยู่บ้าน ไม่ให้มาอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่น อาจแพร่กระจายเชื้อต่อๆกันไปได้
ล่าสุดจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้มีเด็กเล็กในจังหวัดขอนแก่น ป่วยติดเชื้อไวรัส RSV แล้วกว่า 400 ราย…ต้องหมั่นทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ของเล่นและดูแลสุขอนามัยของเด็กอย่างเข้มงวดกวดขัน ปฏิบัติกิจวัตรเหมือนมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ที่มา:MGR Online อีสานบ้านเฮา)

 ด้าน แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ได้มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง อุ้มเด็กชาย – หญิง เข้ามาตรวจรักษาจำนวนมาก โดย พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร์ กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้การรักษา โดยเด็กที่เข้ามารักษาอาการช่วงแรกมักมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาเช่น ไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่แข็งแรงดีอาการมักไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่สำหรับเด็กเล็ก (ต่ำกว่า 2 ปี) ที่ติดเชื้อครั้งแรกพบร้อยละ 20-30 ที่มีอาการโรคลุกลามไปทางเดินหายใจส่วนล่าง (หลอดลม เนื้อปอด) ทำให้เกิดหลอดลมใหญ่อักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบและปอดอักเสบตามมาได้ โดยมักแสดงอาการไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดหวิว หรือ เสียงครืดคราดในลำคอ โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 1-2 ปี เด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง เด็กที่คลอดก่อนกำหนด โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่น หูอักเสบ ไซนัส หรือปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน ซึ่งจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้

พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร์ กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ กล่าวว่า โรคอาร์เอสวี มีตั้งแต่อาการไม่มากจนถึงอาการหอบบางคนได้เข้า ICU ซึ่งบางคนจะมีอาการเล็กน้อยเป็นไข้มีน้ำมูก มีไอ มีเสมหะ บางคนมีอาการหายใจไวมาตรวจ การแพร่กระจายของโรคดังกล่าว มีทั้งทางเดินหายใจจากการไอจามและเป็นการสัมผัสด้วย โดยเฉพาะแผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้การตรวจรักษาเด็กอายุ 1 เดือน – 12 ปี ชาย –หญิง มากกว่า 100 คน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งทุกหน่วยงาน ให้แจ้งเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังโรคในคน สัตว์ พืช โดยให้ทุกหน่วยรับผิดชอบได้แจ้งเตือนประชาชนในการระมัดระวังตัวเองคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง พืชชนิดต่างๆที่ปลูก โดยโรคในคน นั้น ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรค RSV ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่จะพบในเด็กช่วงอายุระหว่าง 2-5 ขวบ และผู้สูงอายุ ที่อายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ รวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ ขอให้ระมัดระวังตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับการป้องกันตนเองจากไวรัสวิด-19 คือ กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคไวรัสโควิด- 19 แล้ว ยังป้องกันโรค RSV ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม โรคหลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งโรคนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2 -8 วัน โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 5 วัน จึงจะแสดงอาการ ซึ่งอาการจะคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งความรุนแรงของโรคนี้จะทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวได้ มีออกซิเจนในเลือดต่ำ และหากอาการหนัก อาจจะต้องใช้ท่อช่วยหายใจ
การสังเกตอาการ คือ หากใช้ปรอทวัดไข้ หากเด็กหรือผู้ป่วย มีอุณหภูมิสูงเกิน 38.5 องศาเซลเซียส จะถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรค ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ ของเล่นเด็กขอให้ทำความสะอาดโดยใช้สเปรย์แอลกอฮอล์พ่นเพื่อฆ่าเชื้อ
 จังหวัดขอนแก่น ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดไวรัสแพร่ขยายตัว ไม่เฉพาะคน สัตว์เลี้ยง รวมไปถึงสัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์น้ำ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปให้คำแนะนำข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและความสามารถในการป้องกันควบคุมโรค โดยเฉพาะโรค RSV นั้นได้มีการแจ้งเตือนมาเป็นเวลากว่า 2 เดือน ขอให้ผู้ปกครองได้หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการเหมือนไข้หวัด อย่าวิเคราะห์อาการและซื้อยามากินเอง ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีเพื่อความปลอดภัย
ที่มา PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น