ขอนแก่นรอดแล้ง!!‘เขื่อนอุบลรัตน์’น้ำเพิ่ม 60%จับตา 5-8 พ.ย.นี้คาดเพิ่ม 71%

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าเฉลี่ยฝนตกสูงสุดในรอบ 30 ปี ถือเป็นปีทองของเกษตรกร ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่ม 2,431 ลบ.ซม.คิดเป็นร้อยละ60 คาด  5 – 8 พ.ย. นี้ คาดจะมีฝนตกเข้ามาเติม ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 71% ของความจุอ่าง

วันที่ 4 พ.ย. 63 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผย ถึงสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่า สถานการณ์ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่และผู้ประกอบการที่ต้องใช้น้ำเป็นหลักในการผลิต ส่วนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอยู่ในเกณฑ์ดี สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีความจุเต็มที่ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี คือมีน้ำประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง คาดการณ์ว่า ณ ขณะนี้สภาพอากาศยังเอื้ออำนวยต่อการที่จะเกิดฝนตก โดยการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน นี้ คาดว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนที่จะเข้ามาเติมปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มเติม จากปริมาณ 1,457 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะมีน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์อยู่ที่ ประมาณไม่ต่ำกว่า 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 71% ของความจุอ่าง ถือว่ามีน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ส่วนที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีระดับเก็บกักสูงสุด 163 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ที่ 156 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ได้รับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แก้มลิงทั้ง 14 แห่ง ตลอดลำน้ำเชิญจากเขื่อนจุฬาภรณ์มาจนถึงประตูระบายน้ำหนองเรือ สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มความจุ 100% ของแก้มลิงทั้ง 14 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 16.5 ล้านลบ.ม. ซึ่งลำน้ำเชิญได้ระบายน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ และน้ำที่ไหลมาจากเขตอำเภอน้ำหนาวเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์ตลอดช่วง 2 เดือนเศษที่ผ่านมา กว่า 207 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 14 แห่งของจังหวัดขอนแก่น มีความจุรวม 105.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำทั้ง 14 อ่าง ในพื้นที่ 26 อำเภอจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ 105.3 ล้าน ลบ.เมตร คิดเป็น 99.4 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ถือว่าสภาพการณ์โดยรวมของจังหวัดขอนแก่นน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ส่วนที่มีความกังวลว่าจะมีน้ำล้นตลิ่งหรือไม่นั้น บริเวณลำน้ำชีขณะนี้น้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่ที่ประมาณ 65 เซนติเมตร และลำน้ำพองจะมีน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ 8 เมตร ซึ่งยังมีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำได้อีกเป็นจำนวนมาก และในปีนี้สภาพการน้ำฝนของจังหวัดขอนแก่นดีกว่าในทุกปีที่ผ่านมา คือเมื่อปี 2562 มีฝนตกเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 1,050 มิลลิเมตร ขณะนี้ยังไม่สิ้นปี 2563 จังหวัดขอนแก่น มีฝนตก 1,278 มิลลิเมตร มากกว่าเมื่อปีที่ผ่านมากว่า 220 มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยฝนตกของปีนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี ซึ่งค่าเฉลี่ย 30 ปีอยู่ที่ 1,240 มิลลิเมตร
ขณะนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้พิจารณาเริ่มดำเนินการหากหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะมีฝนกลุ่มสุดท้ายตกลงมาในพื้นที่จะต้องมีการประเมินสภาพน้ำทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อจะได้คาดการณ์การใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ต่อไป ทั้งการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และด้านอื่นๆ รวมไปถึงคาดการณ์ปริมาณน้ำสูญเสียจากการระเหยหรือมีการรั่วซึมทั้งระบบ ซึ่งปีนี้ถือเป็นโอกาสทองของพี่น้องเกษตรกร ที่จะได้ทำการเพาะปลูกเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์นั้น จะต้องไปเสริมความเข้มแข็งให้กับเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย ซึ่งเขื่อนลำปาวในปีนี้ค่อนข้างมีปริมาณน้ำน้อย คือความจุ 100% อยู่ที่ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ ณ ขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่เพียง 970 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นประมาณ 49 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ดังนั้นจึงต้อง จัดสรรน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อไปสนับสนุนพื้นที่ตอนท้ายของเขื่อนอุบลรัตน์อีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น