เริ่ดไปอีก!!เนรมิตริมลำตะคองโคราชเป็น‘คลองชองเกชอน’ของไทย

โคราชเตรียมพลิกโฉม ‘ลำตะคอง’ ต้นแบบมาจากการพัฒนา ‘คลองชองเกชอน’ของเกาหลี ปรับภูมิทัศน์สวยน้ำใสใจกลางเมือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่

ที่ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม ชั้น 2 เทศบาลนคร ( ทน.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ย.นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ประชุมประชาคมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำตะคอง(ระยะเร่งด่วน)พื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา จุดเริ่มต้นหลังโรงเรียนเทศบาล 4(เพาะชำ)ถึงอ่างเก็บน้ำอัษฎาง ระยะทาง 1 กิโลเมตรและรอบอ่างเก็บน้ำ โดยก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงสวนอิงธาร สร้างสะพานเชื่อมทางเดิน 2 ฝั่งคลอง สร้างทางเดินริมคลองลำตะคลอง ลานกิจกรรม ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ศาลาริมน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำอัษฎาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยกฐานะระดับการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

นายบุญเหลือ ฯ รองนายก ทน.นครราชสีมา กล่าวว่า เขตเทศบาลนคร ฯ มีลำตะคองไหลผ่านตัวเมืองแหล่งเศรษฐกิจของโคราช ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม ตื้นเขิน ขนาดแคบ ถูกรุกล้ำ และมีการถมดินเพื่อสร้างบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ทับเส้นทางน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนัก สำหรับโครงการนี้ใช้แนวคิดเดียวกับ ” คลองชองเกชอน ” ประเทศเกาหลีใต้

โดยให้มีไฟส่องสว่างตลอดข้างทาง มีทางวิ่งออกกำลังกาย สร้างสะพานเชื่อมทางเดิน 2 ฝั่งคลอง สร้างทางเดินริมคลองลำตะคลอง ลานกิจกรรม ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ศาลาริมน้ำ สอดคล้องกับ และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำอัษฎางค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยกฐานะระดับการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

 

แสดงความคิดเห็น