ขอนแก่นเนื้อหอม!!‘คณะทูต3ประเทศ’สนใจลงทุนหอการค้าชี้ปชช.ได้ประโยชน์

#ขอนแก่น หัวบันไดไม่แห้ง ‘คณะทูต3ประเทศ’เข้าพบผู้ว่าฯสนใจลงทุน  สิงคโปร์สน Smart City /Medical Hub เกาหลีใต้ สนใจร่วมลงทุน Smart Mobility ทอดไมตรีขอเป็นบ้านพี่เมืองน้อง จั ส่วนกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส พร้อมให้การสนับสนุนทุกด้าน
วันที่๔ พย. ๖๓ นาย Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เพื่อขอทราบทิศทางการพัฒนา
ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ได้ให้ความสำคัญเลือกขอนแก่น เป็นเมือง สมาร์ ซิตี้ และ ไมซ์ซิตี้ เนื่องจาเล็งเห็นศักยภาพสนับสนุนให้มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เชื่อมโยงทั้งในภูมิภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาว เวียดนาม และเมียนมาร์ โดยจังหวัดขอนแก่น ได้มอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยพัฒนาวิจัย ทั้งพัฒนาระบบ และทรัพยากรมนุษย์รองรับ การลงทุนในอนาคตอีกด้วยอีก ๔ ปีข้างหน้า ขอนแก่นจะมีท่าเรือบกในพื้นที่ อ.น้ำพอง เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร อีกด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลลงทุน ในจังหวัดขอนแก่น กว่า ๒ พันล้านบาท สร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่รองรับ นักท่องเที่ยวจากเดิม ๑.๕ ล้าน คน เป็น ๕ ล้านคน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะเสร็จประมาณ เมย. ปีหน้าเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย สนใจเรื่องผลกระทบจากโควิด ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า ด้วยความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของไทย และจังหวัดขอนแก่น มีผู้ติดเชื้อเพียง ๖ คน จากจำนวน ประชากร ๑.๘ ล้านคน
 นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า ขอนแก่นได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยมาก หลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย การค้าขายในจังหวัดขอนแก่น เริ่มกลับมาเป็นปกติ เนื่องจากมีแรงซื้อจากท้องถิ่น
นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า ต้องขอบคุณรัฐบาล ที่ส่งข้าราชการที่ดีมาร่วมพัฒนากับจังหวัดขอนแก่นกำหนดการการเดินทางมาจังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย มีกำหนดการเดินทางไปพบกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากสนใจการเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภูมิภาคอีสาน หรือ Medical Hub โดยเฉพาะ รพ.ศรีนครินทร์ ที่ในอนาคตอีก ๕ ปีข้างหน้า จะเพิ่มจำนวนเตียงจาก ๑๕๐๐ เตียง เป็น ๕๐๐๐ เตียง ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ มากเป็นอันดับ ๒ รองจาก กทม. เนื่องจากมีคณะแพทยศาสตร์ ผลิตบุคลกรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ ๓ พย. ๖๓  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย ลี อุ๊กฮอร์น Lee Wook-heon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามความคืบหน้าความร่วมมือ โครงการ Khonkaen Smart Mobility หรือโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบอัจฉริยะโดยก่อนหน้านี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.ได้เดินทางไปเยือนเกาหลีใต้ และชื่นชมเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ และทางเกาหลีใต้มีผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้จังหวัดขอนแก่น
ผวจ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น มีโครงการดำเนินการรถไฟรางเบาหรือ Tramp ๕ เส้นทางในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะเส้นทางสายสีแดง ความยาว ๒๒ กม. แนวถนนมิตรภาพ การดำเนินการของโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของ เทศบาล ๕ แห่งในจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันนอกจากนี้ทางเกาหลีใต้ ยังสนใจที่จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย ซึ่ง ผวจ.ขอนแก่นได้กล่าวว่า ขอนแก่นยินดีที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยอาจเป็นท้องถิ่น กับท้องถิ่น ของ ๒ ประเทศ ขอนำไปปรึกษาหารือกันภายใจ ส่วนการตัดสินใจบางเรื่องต้องหารือไปยังรัฐบาลกลางด้วย
 นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าขอนแก่น ได้กล่าวว่า ขอนแก่นเนื้อหอมมาก การที่ทางเกาหลีใต้สนใจขอนแก่น เนื่องจากขอนแก่นมีจุดแข็งหลายอย่างทั้งในเรื่องของ การคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมโยงได้ในภูมิภาคอีสานและประเทศใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาล หรือ Medecal Hub และยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุล ทั้งจีน เวียดนาม และลาวอีกด้วย
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า เมื่อโควิดเริ่มผ่านพ้นไป หากบ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ประเทศไทยมีจุดแข็งที่เป็นจุดขายมากมาย เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ
รัฐบาลได้เลือกจังหวัดขอนแก่น เป็น ๑ ในเมืองสมาร์ทซิตี้ และไมซ์ซิตี้ ซึ่งขณะนี้ความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษา เอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ได้มีความคืบหน้าแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติ รวมทั้งเกาหลีใต้ ซึ่งสนใจทอดไมตรีมาที่มหานครขอนแก่นซึ่งจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนของไทยเข้าร่วมคัดเลือก และได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 โครงการ ที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเกาหลี อีกด้วย
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น Mr.Jean-Michel perroy อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำจังหวัดขอนแก่น, Mr.Marc Nussaume ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ ท่านใหม่ และ Mr.Chistophe Hemmings เข้ารายงานตัว กับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่งและรับตำแหน่งใหม่ พร้อมยินดีให้การสนับสนุนทุกด้าน
แสดงความคิดเห็น