รพ.ราชพฤกษ์ ขก.เริ่ด!!ผ่านมาตรฐาน GHA’s COVID -19 แห่งที่ 2 ของไทย 3 ของโลก

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ กล่าวว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ไปทั่วโลก ได้ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการเดินทางเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยทั่วโลกและในประเทศไทย โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA’s COVID -19 (Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ของประเทศไทยเป็นระบบที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด19 และการได้รับประสบการณ์ที่ดีในกระบวนการเข้ารับการรักษาของคนไข้ตั้งแต่ก่อนเข้ารักษา ขณะรักษา และหลังการรักษาดูแลของคนไข้ที่มาจากต่างประเทศและคนไข้ในประเทศไทย
ที่มา:โรงพยาบาลราชพฤกษ์ – Ratchaphruek Hospital
แสดงความคิดเห็น