มข.ไอเดียเลิศ!!จัดสัมมนาการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก

นศ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.จัดสัมมนาการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาการท่องเที่ยว “Gastronomy Tourism for Fun VS แซ่บเวอร์แดนปลาแดก” ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจากดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ และได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพฤทธิ์ ราชนาวี ผู้ประกอบการร้านอาหารแตงโม แซ่บเวอร์ และเด็กชายรัชชานนท์ สามารถ จากช่อง YOUTUBE เชฟเรียว Channel เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นอีสาน

งานสัมมนาการท่องเที่ยวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และการพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ อีกทั้งให้สร้างความตระหนักและรู้คุณค่าของอาหาร มีทัศนคติที่ดีและนิยมหันมาเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารในท้องถิ่นและในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น