ขอนแก่นคักขนาด!!จัดใหญ่ ‘ไหมไมซ์ ’ 27 พ.ย.นี้ยกระดับผ้าไหมสู่ตลาดโลก

 ‘ทีเส็บ’ดันผ้าไหมและผ้าทอมือสู่เวทีระดับโลก จัดงาน “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE มุ่งยกระดับผ้าไหม ผ้าทอมือท้องถิ่นอีสานให้โดดเด่น พร้อมผลักดันให้ไหมและผ้าทอมือเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก 27 พ.ย.นี้ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น 

ที่โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการแถลงข่าว การจัดงานประชุมนานาชาติ เส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 ภายใต้ชื่องาน “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE โดยมีนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายสมบัติ กองภา ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการค้าหัตถกรรมไทย และ นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ออกแบบแบรนด์ WISHARAWISH ร่วมแถลงข่าว

เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมและผ้าทอมือจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือ ด้วยประเด็นสัมมนาผ้าไหม ผ้าทอมือ และไมซ์ ระดับนานาชาติ ในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์ ที่มีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์กว่า 1,500 คน พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่มีภารกิจในการส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไหม ผ้าทอมือ และอุตสาหกรรมไมซ์ ร่วมบูรณาการจัดงานประชุมนานาชาติเส้นทางไหม สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 2020 ภายใต้ชื่องาน “ไหมไมซ์” The Silk Road of Isan MICE เพื่อยกระดับผู้ประกอบการผ้าไหมและผ้าทอมือจากชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มผู้ผลิตแบรนด์ผ้าไหมและผ้าทอมือ ด้วยประเด็นสัมมนาผ้าไหม ผ้าทอมือ และไมซ์ ระดับนานาชาติ ในรูปแบบไฮบริดอีเวนต์ ที่มีผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์กว่า 1,500 คน พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนต์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2563

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ขอเชิญผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.isanmice.com และร่วมรับฟังการประชุมสัมมนานานาชาติครั้งนี้ได้ ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08:00 – 20:00 น. ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

แสดงความคิดเห็น