โฉมใหม่!!‘ศูนย์ OTOP ขก.’หนุนวิถีใหม่ขยายช่องทางขาย/เพิ่ม Co-Working Space

จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP โฉมใหม่ หนุนวิถีใหม่ ขยายช่องทางขายผ่านออนไลน์ เพิ่มพื้นที่ Co working Space มี Smart TV และ Wifi ไว้บริการ คาดจะมีมูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ไม่ต่ำกว่า 2,200 ล้านบาท
วัน 10 พ.ย. 63ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดำเนินงานในรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
 ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารจัดการ โดยบริษัทขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีภารกิจสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า OTOP จาก 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อความยั่งยืน สินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในศูนย์จะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารศูนย์และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้มีประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ อาหารเครื่องดื่ม,ผ้า เครื่องแต่งกาย,ของใช้ของตกแต่ง,ของที่ระลึกและสมุนไพรมีทั้งแบบแยกชิ้นและแบบจัดตะกร้าของขวัญ ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีข้อมูลความเป็นมาหรือ Story ของสินค้าในรูปแบบ QR Code ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สแกนและศึกษาได้อีกด้วย และยังมีพื้นที่ห้องประชุมสำหรับ Co working Space มี Smart TV และ Wifi ไว้บริการ เพื่อตอกย้ำการเป็นเมืองแห่งผ้าไหมและมีมุมจิบชา “ร้านชาใบหม่อน”ไว้บริการ และเพื่อตอบสนอง วิถีใหม่ New Normal ในการจำหน่ายสินค้า ได้มีช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook และเว็บไซต์และ LINE ให้ผู้สนใจเข้าไปค้นหาและสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น มียอดการจำหน่ายสินค้า OTOP ในจำนวนที่สูงขึ้นทุกปี เฉพาะปี 2563 สามารถจำหน่ายได้ถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท คาดว่าหลังจากที่เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทขอนแก่น อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ในการนำสินค้า OTOP ภายในจังหวัดมาส่งเสริมการขาย ทั้งการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วโดยระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบขนส่งได้เป็นอย่างดีนั้น คาดว่าในปี 2564 จะมีมูลค่าการซื้อขายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดขอนแก่นได้ไม่ต่ำกว่า 2,200 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่เป็นผู้ผลิต OTOP ในพื้นที่ได้มีกำลังใจและมีรายได้เข้าสู่ครัวเรือนมากขึ้น ซึ่งตอบสนองต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล เกิดการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น และทำให้ผู้มาจับจ่ายใช้สอยได้รับความพึงพอใจได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
แสดงความคิดเห็น