ทุ่ม33ล้าน.!!ขยายถนน 4 เลน ‘มมส-ดอนยม’เริ่มสัญญา 9 ก.ค.63 แล้วเสร็จปี’64

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ถนนสาย มมส – ดอนยม ทุ่มงบ33ล้านบาทขยายถนน4เลน ระยะทาง 1,920 เมตร แก้ปัญหาจรจร -น้ำท่วม เริ่มสัญญา 9 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 มีนาคม 2564 (240 วัน)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย และนางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ถนนสายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – ดอนยม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถนนสาย มหาวิทยาลัยมหาสรคาม – ดอนยม
สำหรับการปรับปรุงก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขระบบระบายน้ำไม่ให้เกิดการท่วมขัง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม – ดอนยม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร ขนาด 4 ช่องการจราจร กว้าง 17 เมตร รวมเกาะกลาง 1 เมตร ระยะทาง 1,920 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.9/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยวันเริ่มสัญญา 9 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 5 มีนาคม 2564 (240 วัน) งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง เป็นงบรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 33,430,501 บาท
ภาพ/ข่าว : จิรศักดิ์ วงพรมบุตร / กองอาคารและสถานที่ มมส.
แสดงความคิดเห็น