เขตสุขภาพที่ 9 นำร่องบัตรทองพรีเมียมเต็มใบแล้ว ที่ รพ.มหาราชโคราช เพิ่มความสะดวกประชาชน

‘อนุทิน’เผยนโยบายบัตรทองพรีเมียม นำร่องเขตสุขภาพที่ 9 เพิ่มบริการเริ่ม 1 พ.ย.63 โดย รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นบัตรทองพรีเมียมเต็มรูปแบบ รักษาทุกที่ปฐมภูมิ ส่งต่อนอนรักษาใน รพ. และผู้ป่วยมะเร็ง รักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางในเขต ไม่ต้องมีใบส่งตัว และเปลี่ยนสิทธิ์มีผลทันที ชี้การบริหารจัดการเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. โดยไม่มีผลกระทบต่อประชาชนแต่อย่างใด

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับบัตรทองให้เป็นบัตรทองพรีเมียม โดยเริ่มนำร่องในเขตสุขภาพที่ 9 เพิ่มบริการ 4 อย่าง คือ รักษาได้ทุกที่ในโรงพยาบาลรัฐที่เป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิ นอนโรงพยาบาลไม่ต้องมีใบส่งตัว ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง สามารถเปลี่ยนสิทธิรักษามีผลทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน ผ่านแอปพลิเคชันของ สปสช. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด สะดวกสบาย ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาการเดินทางไปรักษา ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการปรับระบบใหญ่ จึงต้องค่อยเป็นค่อยไป โดย รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ดำเนินการครบ เป็นบัตรทองพรีเมียมเต็มรูปแบบ เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน และร่วมกันแก้ไขปัญหา ไม่ให้มีผลกระทบกับประชาชน ตั้งเป้าใน 1 ปีจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับการเลือกเขตสุขภาพที่ 9 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) เป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล โรงพยาบาลทุกระดับมีความพร้อมและทำงานเป็นเครือข่าย เบื้องต้นประชาชนในเขตนครชัยบุรินทร์ สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกที่ในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ หรือ รพ.สต. ที่มีเกือบ 1,000 แห่ง และหากเป็นโรคที่ซับซ้อนยุ่งยากจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนอีกเกือบ 90 แห่ง ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล และผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เริ่มแล้วตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 ส่วนการย้ายสิทธิ์ สปสช. ภายใน 24 ชม. ดำเนินการแล้วที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็นบัตรทองพรีเมียมเต็มรูปแบบ ที่เหลือจะเริ่มพร้อมกันทั้งประเทศ  ในวันที่ 1 มกราคม 2564

“กระทรวงสาธารณสุข และสปสช. จะร่วมกันบริหารจัดการ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมแก้ปัญหาที่พบในการศึกษาร่อง โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริการประชาชน  ต่อยอดบริการบัตรทองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายอนุทินกล่าว

 

ที่มา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น