ขอนแก่นพร้อมจัด!!Isan Creative Festival 2021

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  รุกขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดงาน “เทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 2021”  รวบรวมสินค้าและบริการที่ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต ทำให้ภูมิภาคกลายเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนและดึงดูดให้นักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่ หันกลับมาทำธุรกิจในบ้านเกิด พร้อมเปิดแนวคิดการพัฒนา “ย่านศรีจันทร์” สู่ย่านสร้างสรรค์สำคัญแห่งนครขอนแก่น เพื่อยกระดับพื้นที่ให้เหมาะแก่การลงทุน และสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น และ พื้นที่ย่านศรีจันทร์ 
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายจุลนพ ทองโสภิต ) นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หารือร่วมกับ นางสาวจินตนา ชูพรมวงษ์ ผจก.ส่วนงานกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ สำนักส่งเสริมเศรฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น (สศส.) และคณะ คุณสุมาลี สุวรรณกร ประธานเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน และนางสาวกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ Co-founder, FabCafe Bangkok เกี่ยวกับการเตรียมจัดงานเทศกาล Isan Creative Festival 2021 และโครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
สำหรับงานเทศกาล Isan Creative Festival 2021 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ซึ่งเป็นงานเทศกาลที่การหลอมรวมศักยภาพและความคิดจากนักสร้างสรรค์ หลากหลายสาขา เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินท้องถิ่น และผลักดันเมืองสร้างสรรค์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น และ พื้นที่ย่านศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
นอกจากนี้ สศส. ได้อยู่ในระหว่างดำเนินโครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ( Waste to Energy ) เพื่อส่งเสริมบุคลากรทั้งในกลุ่มนักสร้างสรรค์ นักออกแบบ นักวิจัย และนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจประโยชน์จากเรื่องการแยก แปรรูป และจัดการขยะ/ชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ผ่านกระบวนการคิดเซิงออกแบบ ซึ่งจะนำมาจัดแสดงในงาน Isan Creative Festival 2021 อีกด้วย คณะทำงานจึงได้เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น