ขอนแก่นพร้อมจัด!!GEO PARK KHON KAEN GAMEแข่งขันกีฬานร.- นศ.แห่งชาติ ครั้งที่ 42

กรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ ประจำ ๒๕๖๓  รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๔ ในชื่อการแข่งขัน “GEO PARK KHONKAEN GAME”
ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า กำหนดการแข่งขันวันที่ ๒๓ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔ “เทียนนกแก้วเกมส์”ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยจะมีการแข่งขันชนิดกีฬาในสนามกีฬาของจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด ๒๒ ชนิดกีฬา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่จังหวัดขอนแก่น มีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ พอดี ซึ่งจะได้เชิญชวน นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วย สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ขอนแก่น เป็นเมือง MICE CITY และนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ Spot For All คาดว่าจะมีจำนวนนับหมื่นคนที่เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น
จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับ คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ที่จังหวัดขอนแก่นด้วย
แสดงความคิดเห็น