นักวิชาการอีสาน ยกย่อง คนหนุ่ม-สาว ความหวังสร้างสังคมใหม่

กลุ่มอำนาจนิยมมักละเลยต่อข้อเสนอที่เป็นความจริงทางสังคม และ ไม่ยอมปล่อยอำนาจที่ตนได้ประโยชน์ไปอย่างง่ายๆ กระทั้งพวกเขาต้านทานไม่ไหว เชื่อคนหนุ่ม-สาวที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้คือ ความหวังเปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ของประเทศ

การต่อสู้และเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย  มีความหมายและมีความสำคัญเสมอต่อมวลมนุษยชาติ   เนื่องจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  กล่าวถึงเรื่องเสรีภาพที่ปลอดจากการถูกกดขี่และการใช้อำนาจบังคับในทางมิชอบ  รวมทั้งกล่าวถึงเรื่องความเสมอภาค ความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์  และอำนาจอธิปไตยอันเป็นของประชาชน เป็นต้น  นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า  ทำไมการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยจึงมีพลัง  และมีผู้คนจำนวนมากในโลกนี้  ที่เข้าร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไม่ขาดสายธารในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

คำว่า “ประชาธิปไตย” มีความหมายที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับระบอบเผด็จการ  และระบบอำนาจนิยม  และยังเป็นของแสลงเสมอต่อระบอบเผด็จการทุกรูปแบบอีกด้วย  ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า  ประชาธิปไตยนั้นยากที่จะสถาปนาขึ้นโดยปราศจากการต่อสู้ดิ้นรน และการระดมมวลชนอย่างกว้างขวาง  บางครั้งต้องใช้เวลานานในการต่อสู้เรียกร้อง  บางครั้งต้องประสบกับความเจ็บปวดและมีการสูญเสียอย่างมาก  อย่างไรก็ดี  ในเบื้องต้นประชาชนคนธรรมดาสามัญทั้งหลายต้องมีความเชื่อมั่นเสียก่อนว่า   การปกครองแบบประชาธิปไตยจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีกว่าได้  และประชาธิปไตยทำให้ได้มาซึ่งสิทธิและความต้องการขั้นพื้นฐานต่างๆ    หลังจากนั้นจึงต้องมีการรวมตัวกันเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ประชาชนปรารถนา

ประชาธิปไตยโดยตัวของมันเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่เบื้องบนหยิบยื่นให้  ผู้ปกครองแบบอนุรักษ์นิยมและจารีตนิยม  หรือเผด็จการทหาร  หรือชนชั้นนำผู้ผูกขาดอำนาจตลอดกาล ฯลฯ   พวกเขาเหล่านี้ไม่มีผู้ใดเลยที่จะยินยอมเสียสละอำนาจและตำแหน่งโดยสมัครใจ    หากแต่พวกเขาจะยอมแพ้ก็ต่อเมื่อไม่อาจต้านทานกระแสของมวลชนได้  หรือเมื่อรัฐบาลของพวกเขาเสื่อมในความเชื่อถืออย่างถึงที่สุดแล้วเท่านั้น   โดยที่การระดมมหาชนหรือราษฎรอย่างกว้างขวางนั้นจะทำให้พวกเขาเชื่อว่า  หากยังขืนอยู่ในอำนาจอีกต่อไปมีแต่จะเกิดความวุ่นวาย  และทำให้การปกครองที่มีเสถียรภาพไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไป

ฟรานซิส ฟูกูยามา  นักคิดทางสังคมและการเมืองระดับโลกถึงกับป่าวประกาศว่า  โลกในศตวรรษที่ 21  ประชาธิปไตยได้รับชัยชนะเหนือการปกครองแบบอื่นแล้วทั้งหมด  แปลความได้ว่า  ในโลกสมัยใหม่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งกระแสการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยได้อีกต่อไปแล้ว  แม้ว่าในหลายประเทศปัจจุบันซึ่งรวมถึงประเทศไทย  การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยต้องประสบกับปัญหายุ่งยากลำบากอย่างมากก็ตามที  แต่เราต้องไม่ลืมว่า  ทิศทางของโลกถือเอาความต้องการของประชาชนเป็นหลัก  หรืออำนาจต้องเป็นของราษฎร  ประเทศไหนที่ฝ่าฝืนต่อทิศทางเช่นนี้  ย่อมไม่อาจอ้างอิงถึงหลักการประชาธิปไตยมาเป็นความชอบธรรมของตนเองได้

ในสังคมไทย  ผมอยากเห็นการปฏิรูปประเทศให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น  ด้วยการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมในความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนทุกระดับ  ให้ประชาชนมีหลักประกันเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองว่าจะไม่ถูกคุกคามจากผู้ใด  ให้มีการขจัดระบบอำนาจนิยมและเผด็จการจากรัฐ   และการขจัดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมและศักดินา  ที่ดำรงอยู่และกดทับคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ให้มีการขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการไทยที่เกิดขึ้นทุกหน่วยงานอย่างจริงจัง  ซึ่งกัดกินงบประมาณแผ่นดินอันมาจากภาษีราษฎรทั้งหลาย  และเป็นเชื้อร้ายที่ทำลายสังคมไทยมายาวนาน  เพื่อให้สังคมของคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ในสถานการณ์ปัจจุบัน  ชนชั้นผู้ปกครองซึ่งยึดกุมอำนาจรัฐไว้ในมือขณะนี้  คงไม่ยินยอมปล่อยให้อำนาจที่เปรียบเสมือนขนมหวานของตนหลุดมือง่ายๆ  เนื่องจากการดำรงอยู่ในอำนาจรัฐครั้งนี้  พวกเขามีการจับมือกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างบรรดาขุนศึก ขุนนาง  และนายทุนเจ้าสัว โดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และฝ่ายประชาชนที่มีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมสุดโต่งหรือขวาจัด  ที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและยังคงต้องการรักษาสถานภาพเดิมเอาไว้  ดังนั้น การต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย  จึงนับเป็นภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน  ที่จะต้องเดินหน้าต่อไป  จนกว่าจะได้ประชาธิปไตยมาตามที่คาดหวังกันไว้  เมื่อใดที่แสงอาทิตย์อุทัยขึ้นในยามเช้าทุกวัน เราต้องไม่หมดหวังกับการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยและการสร้างสังคมที่ดีกว่า

แสดงความคิดเห็น