รพ.มทส.เยี่ยม!!เปิด ‘ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด’ลดความแออัดและรอคอยคิว

รพ.มทส. เปิด“ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด’ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ช่วยลดความแออัดและระยะเวลารอคอยคิวในการในการรักษา

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาผู้ป่วย กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ได้มาตรฐานตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการป้องกัน ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลภาครัฐ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่ตอบสนองพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรทางการแพทย์ มีผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่ซับซ้อน  ให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษา และเป็นแหล่งฝึกเพื่อเตรียมการเป็นโรงเรียนแพทย์ในอนาคต รวมถึงการสร้างประโยชน์ต่อสังคมในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

“ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ให้บริการดูแลด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจ ตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาด้วยเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด การผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาวิชาชีพที่พร้อมดูแลทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น