สโมสรนักศึกษาฯรัฐประศาสนศาสตร์ มข. แถลงการณ์หยุดใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม

สโมสรนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มข. ประณามเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม เชื่อเป็นการทำลายรากฐานความเชื่อมั่นของสถาบันตำรวจต่อประชาชน

รายงานข่าวแจ้งว่า สโมสรนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์กรณี เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. สโมสรนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศสนศาสตร์ คณะมนุษขศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม

ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ และเห็นว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักการกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง เป็นการทำลายรากฐานความเชื่อมั่นที่ประชาชนไว้วางใจองค์กรตำรวจ

อย่างไรก็ตามสโมสรนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ ยังมีความดาคหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาล และผู้มีอำนาจในองค์กรตำรวจจะตื่นรู้ และตระหนักว่าการดำเนินการดังกล่าวหาได้ส่งผลดีกับการพัฒนาทางการเมือง และกระบวนการยุติธรรมในระยะยาวไม่ว่าจะในทางใด ๆ

ทั้งนี้ สโมสรนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจยุติการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม และยอมรับข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อการปกครองในระบอบประขาธิปไตขอย่างแท้จริงสโมสรนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แสดงความคิดเห็น