อุดรฯทุ่มจริง!!ขยายถนนคอนกรีต 6 เลน งบฯ 363 ล้านบาทคาดแล้วเสร็จปี’65

#ได้ใช้แน่  อุดรฯ เริ่มขยายถนน วงแหวน ด้านตะวันออก จากลาดยาง 4 เลน เป็นคอนกรีต 6 เลนระยะทาง 7.16 กม. วงเงิน 363 ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา 19 ส.ค.65

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กรมทางหลวง โดย บ.เค อาร์ ซี เอ็นจิเนียริ่ง จก. ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 216 วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ตะวันออก) กม.17+3920-กม.24+554 (ห้างไทยวัสดุ-สะพานห้วยหมากแข้ง) ระยะทาง 7.162 กม. ตามสัญญา 30 ก.ค.63-19 ส.ค.65 รวม 750 วัน (2 ปี 20 วัน) วงเงิน 363 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลาง 18.29 เปอร์เซ็นต์ (66.4 ล้านบาท)

สำหนักงานโครงการตั้งอยู่ริมถนนวงแหวน(ตะวันออก) ระหว่างแยกหนองใส-สนง.ประปาเขต 7 ขณะนี้กำลังดำเนินการตั้งแต่ สะพานข้ามทางแยกบิ๊กซี-ทางแยกบ้านหนองใส ด้วยการปรับพื้นที่ร่องกลางถนน-ถมดินบดอัด (เปลี่ยนร่องกลางถนนเป็นถนน) , ติดตั้งแบริเออสองด้านร่องถนน , รื้อย้ายเสาไฟแสงสว่างออก และติดตั้งไฟเตือน-ไฟชั่วคราวทดแทน ทำให้ไหล่ทางด้านร่องกลางหายไป

นายวีระ กิจเวชเจริญ วิศวกรโครงการฯ อธิบายว่า การก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต 6 ช่องจราจร ตามมาตรฐานทางพิเศษ เพิ่มช่องจราจรที่ร่องกลางถนน ถนนเดิมจะถูกรื้อออก เพื่อให้เป็นถนนคอนกรีตด้านละ 3 ช่องจราจรๆละ 3.50 ม. และมีไหล่ทาง 2 ด้านๆละ 2.50 ม. โดยรูปแบบเกาะกลางถนน จะปรับเปลี่ยนไปตามระดับถนน หรือการไหลของน้ำ เช่น มีร่องกลาง+ติดตั้งเรียวการ์ด , มีร่องกลาง+แบริเออ และไม่มีร่องกลางแต่เป็นแบริเออ ทั้งนี้รูปแบบยังปรับได้ตามสภาพจริง

“ โครงการระยะทาง 7 กม.เศษ มีปริมาณรถผ่านมาก การก่อสร้างได้กำหนดแผน เพื่อให้จัดการจราจรไปพร้อมกัน จะมีการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ระยะทางไม่เกินช่วงละ 1 กม. ด้วยการปรับพื้นที่-ถมดิน-บดอัด บริเวณร่องกลางถนน ตามด้วยการรื้อผิวจราจรเดิม 1 ด้าน ปรับผิวบดอัดถนนทั้ง 3 ช่องจราจร และไหล่ทาง จากนั้นทำการเทคอนกรีตให้เสร็จในช่วงนั้นๆ ด้วยเครื่องเทคอนกรีตถนนขนาดใหญ่ ระหว่างสร้างรถจะย้ายมาวิ่งอีกด้าน เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะให้รถวิ่ง และย้ายไปสร้างอีกด้าน ”

วิศวกรโครงการฯ อธิบายด้วยว่า ทุกทางแยกในโครงการฯ ยังคงเป็นทางแยกตามเดิม ไม่มีการก่อสร้างทางข้ามใดๆ มีการติดตั้งไฟแสงสว่างตลอดถนน ทั้งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และนำอุปกรณ์ไฟแสงสว่างเดิม ที่ถูกรื้อถอนออกไปบางส่วน ที่ยังมีสภาพใช้งานได้ดีมาใช้งานด้วย รวมทั้งสะพานลอยคนข้ามหน้า รร.ประจักษ์ศิลปาคาร จะรื้อสร้างใหม่หรือคงไว้ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่สำนักงานโครงการฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ถนนวงแหวนอุดรธานี (ตะวันออก) เป็นถนนเชื่อม ถ.มิตรภาพจาก จ.ขอนแก่น อ้อมเมืองอุดรธานีไปบรรจบกับ ถ.มิตรภาพ บริเวณอุโมงค์ทางต่างระดับไป จ.หนองคาย ( มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 22,533 คัน/วัน เป็นรถบรรทุกหนัก 14.26 % การพัฒนาเส้นทางนี้รวมระยะทาง 9.9 กม. โดยได้รับการจัดสรรงบก่อน 7.16 กม. ที่เหลืออยู่ระหว่างออกแบบและศึกษา จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ.) กรณีโบราณสถานไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่ห่าง 1 กม….

ที่มา:https://udontoday.co/161163/

แสดงความคิดเห็น