“ไจก้า” เล็งอีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์ กระทรวงอุตฯ หนุนตั้งนิคมขอนแก่น-พิษณุโลก

กระทรวงอุตฯหนุนไจก้าดึงนักลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมขอนแก่น-พิษณุโลก พร้อมเชื่อม กนอ. ร่วมวงศึกษา เผยเตรียมกระจายงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ และ EEC ให้สภาพัฒน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล

 

ภายหลังจากที่นายชิโร ซาโดชิมา เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมนายทาเคฮิโร ยาซูมิ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เข้าพบ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทางไจก้าได้รายงานผลการศึกษาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (อีสต์-เวสต์คอร์ริดอร์) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) และเสนอว่าหากจะให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ควรมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่ จ.ขอนแก่น หรือที่ จ.พิษณุโลกด้วย เพื่อให้มีการขนส่งสินค้ามากขึ้นนั้น

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหารือพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลกตามที่ไจก้าเสนอ

โดยเฉพาะหากทางไจก้าสามารถรวบรวมนักลงทุนมาก่อตั้งแลลงทุนเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะช่วยสนับสนุนข้อมูลและจะประสานให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เข้าไปร่วมศึกษาด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนไปจนถึงการให้การนิคมฯ สามารถลงทุนก็ได้

โดยในส่วนของ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรและเป็นที่ตั้งโรงงานน้ำตาล โรงสีข้าว ดังนั้น จึงเหมาะสมที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ส่วน จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่แม่น้ำไหลผ่าน จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกการเกษตร จับสัตว์น้ำ ซึ่งผลการศึกษาจากไจก้าที่ได้ใช้เวลาศึกษามากว่า 10 ปี เคยมองว่าน่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือแหล่งพักสินค้าได้ไม่ยาก แต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม เพราะยังไม่มีความเหมาะสมของพื้นที่ จึงต้องชะลอแผนออกไป

“ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่แน่ใจว่าทั้ง 2 จังหวัดนี้มีความจำเป็นที่จะต้องมีนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะเอกชนสามารถซื้อที่ดินและตั้งโรงงานได้เอง จึงมองไม่เห็นความจำเป็นต้องเข้าไปตั้งในนิคมที่มีพื้นที่จำกัด แต่หากมีผู้สนใจลงทุน และ กนอ.เห็นว่ามีพื้นที่เหมาะสมราคาไม่แพง และเป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจจังหวัดได้ก็เหมาะจะทำนิคมขึ้นมา”

ส่วนความคืบหน้าของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน(SEZ)และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา (EEC) จากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเกือบทั้งหมดนั้น ล่าสุดเตรียมหารือเพื่อแบ่งงานบางส่วนให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบดูแล โดยเฉพาะการวางกรอบแนวทางเรื่องนโยบายภาพใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้ครอบคลุมงานที่กว้างขึ้นไปถึงเรื่องของสังคมและชุมชน

งานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ นั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจะมอบหมายให้รับหน้าที่ต่อไป แต่ต้องประสานการทำงานร่วมกันผ่านสำนักงานประสานการพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีนายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมฯ ช่วยดูแล ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินงานมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม การลงทุน ผู้ประกอบการ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด

//////////////////////////////

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น