#คืบหน้า 90 % TRAM HOUSEศูนย์ Depot ซ่อมบำรุงและวิจัยรถTram และ LRTคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คืบหน้าอย่างต่อเนื่องกับโครงการตั้งศูนย์วิจัยผลิตรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบ โดยเริ่มก่อสร้างตัวศูนย์ Depot โรงจอดและซ่อมบำรุงรถ Tram และ LRT ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
.


ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศอย่างจริงจัง และลงมือสร้างจริง


.
โดย Tram House จะเป็นศูนย์วิจัยระบบราง เป็น Tram research center รวบรวมวัสดุ รูปแบบการก่อสร้าง รูปแบบรางระบบที่ใช้หินโรยทางและไม่ใช่หินโรยทาง และจะก่อสร้างรถรางเบาต้นแบบ โดยได้รับความร่วมมือศึกษาจาก เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบรถ Tram จำนวน 1 ตู้โดยสารให้

 


.
โดยโครงการเฟส1 จะวิ่งรถราง ภายในมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 4 สถานี ระยะทางประมาณ 400 เมตร และมีศูนย์ซ่อมบำรุง 1 จุด

 

แสดงความคิดเห็น