ศบศ.เห็นชอบหลักการโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน เตรียมถกเงื่อนไขสัปดาห์หน้า

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน หลังคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบหลักการนำรถเก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและบริหารจัดการซากยานยนต์

ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเงื่อนไขโครงการว่าจะมีวิธีการแลกแบบไหน ลดเท่าไร ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะประชุมพิจารณาอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า ที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนเสนอหลายเงื่อนไขเพื่อจูงใจให้ประชาชนนำรถเก่ามาแลกรถใหม่เข้ามาหลายทาง เช่น ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัด จะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 100,000 บาท, ค่ายรถยนต์ต่าง ๆ สนับสนุนคูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่

รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล และจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน

โดยกระทรวงคมนาคมต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกเพื่อยกเลิกทะเบียนรถเก่า และฝ่ายรัฐต้องก่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่สนับสนุนให้เกิดกิจการจัดการซากรถเก่า ลดฝุ่น PM 2.5 และนำเศษซากมาสร้างประโยชน์ใหม่

ผู้บริหารค่ายรถยนต์ซูซูกิ ระบุว่า การนำรถเก่าแลกรถใหม่มีความเป็นไปได้แต่อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนัก เพราะราคารถไฮบริดเริ่มต้นในไทย อยู่ที่ 1,000,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 13,000-15,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 72 เดือน หรือ 6 ปี ซึ่งหากดูพฤติกรรมของผู้ซื้อรถในภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ จะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางถึงบน แต่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนรถในช่วงเวลา 4-5 ปี อยู่แล้ว และรถยนต์ไฮบบริดยังมีราคาแพง

แสดงความคิดเห็น