ทย.ทุ่ม 26 ลบ.!!ศึกษาสร้าง 2 สนามบินใหม่พะเยา-กาฬสินธุ์`คาดไม่เกิน 9 เดือน

กรมท่าอากาศยาน ทุ่ม 26 ลบ.ศึกษาสร้าง 2 สนามบินใหม่ ‘พะเยา-กาฬสินธุ์’ คาดศึกษารวม 9 เดือน สามารถสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมได้ช่วงปลายปี 64

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา เพื่อใช้เป็นสนามบินแห่งใหม่ที่รองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางไปยังภาคเหนือ คาดว่าจะได้ตัวที่บริษัทที่ปรึกษาต้นปี 64 คาดว่าจะเวลาการศึกษารวม 9 เดือน และสามารถสรุปผลการศึกษาความเหมาะสมได้ช่วงปลายปี 64 โดย ทย.เตรียมงบประมาณไว้ 5.79 ล้านบาท

ประเด็นที่จะต้องศึกษา ความคุ้มค่าในการลงทุนซึ่งจะต้องมีการศึกษาอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่าหรือไม่ โดยดูจากแนวโน้มความต้องการใช้และปริมาณผู้โดยสาร ความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับขนาดและประเภทเครื่องบินที่จะเข้ามาใช้บริการ ทิศทางการขึ้นลงของเครื่องบิน เพื่อหาที่ตั้งสนามบินที่มีความเหมาะสมว่าควรก่อสร้างที่บริเวณใด รวมทั้งการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้วย ซึ่งจะต้องมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยราชการ และเอกชนในท้องถิ่นด้วย

ทั้งนี้ ช่วงต้นปี 63 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (กบจ.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา โดยเชิญหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ พบว่ามีหลายฝ่ายเสนอให้ใช้พื้นที่ใน ต.แม่กา เป็นสถานที่ก่อสร้างสนามบินพะเยา เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่กามีพื้นที่มากกว่า 2,500 ไร่ ที่สามารถรองรับความยาวทางวิ่งขนาดใหญ่ได้ รวมทั้ง ยังอยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้คาดว่า ทย.จะต้องนำข้อเสนอการใช้พื้นที่ดังกล่าวเข้าไปพิจารณาด้วย

นอกจากนี้ ทย.ได้อนุมัติงบประมาณ 5.79 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ ซึ่งจะเป็นสนามบินแห่งใหม่

อนุมัติงบประมาณอีก 14 ล้านบาท เพื่อใช้ในการ จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานแพร่ เนื่องจากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายศักยภาพของสนามบิน คาดว่าจะประกาศจัดจ้างได้ภายในปีนี้ทั้งหมด

ที่มา:Department of Airports : กรมท่าอากาศยาน

แสดงความคิดเห็น