งานเข้า!!ชาวอุดรสงสัยเปิดได้ไง?ร้านกาแฟชื่อดังข้างพิพิธภัณฑ์

#ได้แต่คิดและก็สงสัย  ชาวอุดรสงสัยเปิดได้ไง? ร้านกาแฟชื่อดังข้างพิพิธภัณฑ์  คืบหน้าล่าสุด ทน.อุดรธานีออกโรง แจงด้าน ผู้ว่าฯ  แค่รับฟังยังไม่ฟันถูกผิด ให้เป็นขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ขณะ ส.ส.ป็อบแซะเช่าร้านกาแฟแสนถูก เดินหน้า พรบ.โบราณสถาน

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.อุดรธานี ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี และนายสุกฤต สายจันทคาม ผอ.กองคลัง ทน.อุดรธานี เข้าชี้แจงต่อนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี และที่ประชุมฯกรณี นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ตั้งข้อสอบถามในเฟสบุ๊คส่วนตัว 2 ประเด็น

เรื่องร้านกาแฟเบลลินี กิจการในเครือ ซีพี. ในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ว่าทำไมไม่มีชาวอุดรธานีรับรู้ ขอให้ชี้แจงราคาค่าเช่า และระยะเวลาสัญญา และกรณี สตง.สั่งให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ ในการใช้งบประมาณปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี 3 ระยะ (ปี 56,58,62) รวม 206.8 ล้านบาท เหตุกำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น , ปริมาณงานก่อสร้างไม่ครบถ้วนตามสัญญา และ 3. ขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้างทำให้รัฐเสียหาย ทำให้มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

นายสุกฤต สายจันทคาม ผอ.กองคลัง ทน.อุดรธานี ชี้แจงว่า การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯมี 3 ระยะ ตามความเห็นชอบของกรมศิลปากร ตามที่ สตง.แจ้งมายัง ทน.อุดรธานี ได้ยืนยันกลับไปแล้วว่า ราคากลางเป็นไปตามมาตรฐาน , ผู้รับจ้างทำงานครบตามสัญญา ส่วนการขยายเวลาสัญญา จากเหตุสั่งระงับระหว่างแก้ไขรายละเอียดแบบ และผลของการล่าช้าของงาน ทน.อุดรธานี สั่งปรับไปรวม 7 ล้านบาทเศษ ผู้รับจ้างๆได้ฟ้องศาลปกครอง เรื่องอยู่ระหว่างพิจารณา

“ ส่วนร้านกาแฟ ทน.นครอุดรธานี ได้สร้างอาคารบริการวงเงิน 5,100,740 บาท กลางเดือนสิงหาคม 2563 การก่อสร้างเฟส 3 แล้วเสร็จ จึงจัดให้มีการประมูลพื้นที่อาคารบริการชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 480 ตรม. พื้นที่ให้เช่าร้านกาแฟ 80 ตรม. การดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน กำหนดค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือค่าเช่าตัวอาคาร 420,000 บาท ต่อ 3 ปี ค่าเช่าที่ดิน 309,000 บาท ต่อ 3 ปี รวม 729,000 บาท ต่อ 3 ปี ”

ผอ.กองคลัง ชี้แจงและตอบคำถามว่า การประมูลสรรหาผู้เช่า ได้ติดประกาศหาผู้เช่าแล้ว ทั้งแจ้งผ่านทางประชาสัมพันธ์จังหวัด , เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น (โฮม) , สถานีวิทยุ (ทอ.09 , วปถ.7) และป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เป็นเวลา 5 วันทำการ มีผู้แข่งขันทั้งสิ้น 2 ราย ผู้ให้ตอบแทนสูงสุด 732,600 บาท เป็นนักธุรกิจชาวอุดรธานี ยังเหลือพื้นที่ขายของโอท็อปอีกส่วน ที่จะต้องดำเนินการต่อไป

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีมี 2 ส่วน คือ อาคารพิพิธภัณฑ์ หรืออาคารราชินูทิศ และอาคารบริการ ประกอบด้วย ห้องโถง ห้องประชุม ออฟฟิศ ห้องน้ำ พื้นที่สินค้าโอท็อป และพื้นที่เช่าร่านกาแฟ ก่อนดำเนินการได้ชักชวน ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มายื่นแข่ง
ขัน แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาด สภาพเศรษฐกิจ และข้อกฎหมาย ข้อบังคับเวลาการเปิดปิด อาจจะเป็นส่วนในการตัดสินใจก็ได้ ซึ่งทางเราไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใด

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า วันนี้ไม่ได้มาตัดสินว่าถูกหรือผิด ทุกอย่างต้องตรวจสอบตามขั้นตอน เรามาระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ อยากจะทราบรายละเอียดข้อมูล ในการชี้แจงต่อคำถามที่เกิดขึ้นในโซเชียล ทั้งจาก ส.ส. ศราวุธ เพชรพนมพร และประชาชน รวมทั้งข้อมูลที่จะต้องชี้แจงต่อ สตง. ตามระเบียบราชการ ทุกอย่างต้องตรงไปตรงมา เราต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ ให้ ทน.อุดรธานีดูข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจน สตง.ก็จะส่งเรื่องมาให้ผู้ว่าฯพิจารณา

ขณะวันนี้ นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ได้โฟสเฟสบุ๊คตนเองอีกครั้ง ระบุว่า เมื่อเช้านี้ได้รับแจ้งว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกผู้บริหารของทางเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงไปชี้แจงแล้ว จะสรุปให้เข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อมูลที่ได้ทราบมา 1. “การประมูลร้านกาแฟ” มีผู้ยื่นประมูลเพียง 2 ราย , 2. “ผู้ชนะการประมูลร้านกาแฟ” ผู้ที่ชนะการประมูลเสนอราคา มากกว่าราคากลางเพียงหนึ่งหมื่นบาท และ 3. “ค่าเช่าสถานที่เปิดร้านกาแฟ” ที่มีโลเคชั่นติดริมหนองประจักษ์ และที่จอดรถสะดวกมากมาย มีค่าเช่า 20,277 บาท/เดือน และ 675 บาท/วัน เป็นเวลา 3 ปี ในโพสต่อไปจะติดตามการดำเนินการของเทศบาลนครอุดร หลังจากที่ สตง. ได้แจ้งให้ดำเนินการ เรื่องการก่อสร้าง ต่อเติมพิพิธภัณฑ์ และเรื่องการขออนุญาต ตาม พรบ.โบราณสถาน ว่าถูกต้องหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงาน “อาคารราชินูทิศ” สร้างเมื่อ พ.ศ.2463 กรมศิลปากรขึ้นเป็นโบราณสถาน 14 ม.ค.2541 ครอบคลุมพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน 56 ตรว. 18 ม.ค.2547 เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ทน.อุดรธานีรับมอบมาดูแล มีแผนปรับปรุงใหญ่โดยลงขันของ อปท.อุดรธานี แต่ขัดระเบียบ ทน.อุดรธานี ต้องดำเนินการเอง แบ่งเป็น 3 ระยะ รวมเวลา 8 ปี คือ ระยะ 1 พ.ศ.2556 งบ 74.7 ล้านบาท โดย บ. ซิตี้ นิออน ดืสเพลล์ & คอนสตรัคชั่น ( ประเทศไทย) จก. , ระยะ 2 พ.ศ.2558 งบ 84.6 ล้านบาท.โดย บ.ซิตี้ นิออน ดิสเพลย์ & คอนสตรัคชั่น(ประเทศไทย) จก. และระยะ 3 พ.ศ.2562 งบ 47.5 ล้านบาท โดยบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด

ที่มา>> https://udontoday.co/241163/

แสดงความคิดเห็น