‘smart ชุมแพ’ คืบ80%!!โชว์เก๋านวัตกรรม 7 สมาร์ทพร้อมสู่ ‘เมืองอัจฉริยะ’เต็มรูปแบบ

#เริ่ดมากอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ Smart City ผ่านโครงการ Smart ชุมแพ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่องล่าสุดคืบหน้า กว่า 80 %   พร้อมโชว์ความสำเร็จ 7 นวัตกรรม มุ่งสู่ เมือง สมาร์ท ซิตี้ เต็มรูปแบบ

การขับเคลื่อนโครงการ smart city ที่อำเภอชุมแพ ซึ่งเป็นความคืบหน้าของโครงการสมาร์ทชุมแพที่ดำเนินการขึ้นภายในอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ผ่านโครงการสมาร์ทชุมแพตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่อำเภอชุมแพได้มีการทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU โครงการสมาร์ทชุมแพกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งเมื่อต้นเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา นางสุภาวดี ศรีสภวัฒน์ นายอำเภอได้มีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ในพื้นที่ 15 แห่ง อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ล่าสุดชลพรรณ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวางได้นำคณะผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอเขาสวนกวางมาศึกษาดูงานที่อำเภอชุมแพ เพื่อเก็บข้อมูลนำไปดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเขาสวนกวางต่อไป

นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพได้เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทชุมแพตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนั้น หลังจากที่อำเภอชุมแพได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่า อปท.ทั้ง 15 แห่งของชุมแพ โดยการขับเคลื่อนงานถือว่าประสบความสำเร็จเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งนั้นให้ความสำคัญและขับเคลื่อนตามนโยบายด้วย ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

นายอำเภอชุมแพ “การขับเคลื่อนตามนโยบายสมาร์ทซิตี้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านสมศักดิ์ จังตระกูล หลังจากที่ชุมแพได้เซ็นต์ MOU กับ อปท. ทั้ง 15 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนงานชิ้นนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนตามนโยบายโดยถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราโฟกัสมาที่ อบต.นาหนองทุ่ม และเทศบาลตำบลโนนสะอาด ที่เห็นความสำคัญตรงนี้และจัดทำในเรื่องของนวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับ นวัตกรรมท้องถิ่น ที่อำเภอชุมแพ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม และเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้นำเสนอต่อคณะศึกษาดูงานประกอบไปด้วย 1.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน Ltax 3000 เวอร์ชั่น 4.0 2.Smart – Health การจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะ 3.Smart – Gabage ระบบการให้บริการชำระภาษี  4.Smart – EMS ระบบการแพทย์และรถฉุกเฉินอัจฉริยะ 5.E – Smart Service บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 6.Smart – I Pole การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสาธารณะอัจฉริยะ และ 7.Smart – I Care wristband อัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ผู้พิการความสำคัญซึ่งตรงนี้จะมีส่วนให้อำเภอชุมแพสามารถจะพัฒนาโดยภาพรวมได้จากข้อมูลทั้งหมดจากแผนที่ภาษีที่เราจะใช้ตัวนี้เป็นฐานข้อมูลในเบื้องต้นที่จะดำเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อน Smart City ในอนาคต”

นอกจากนี้นายอำเภอชุมแพยังพูดถึงการลงนาม MOU ระหว่างอำเภอชุมแพและอำเภอเขาสวนกวางในการขับเคลื่อนโครงการ Smart City ด้วย

นายอำเภอชุมแพ “การเยี่ยมชมการดูงานในเรื่องของ MOU ให้ทางอำเภอเขาสวนกวางได้สร้างการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วม ทำความเข้าใจ และก็ MOU ในระดับอำเภอเองก่อน เพราะตอนนี้ในส่วนนี้เราถือว่าเราเป็นอำเภอนำร่อง เราก็เป็นต้นแบบให้ แต่ในส่วนแต่ละบริบทของแต่ละอำเภอ อาจจะมีหลากหลายไม่เหมือนกันทั้งหมด ชุมแพถูกวางให้เป็น Medical Hub ในซีกของตะวันตก แต่เขาสวนกวางอยู่ในส่วนที่ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งสำคัญในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว มีสินค้าประจำพื้นถิ่นที่สำคัญรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของสวนสัตว์และตรงนี้ต้องบูรณาการกับพื้นที่อำเภอใกล้เคียง และตรงนี้แต่ละบริบทของอำเภอไม่เหมือนกัน แล้วแต่ความต้องการของพื้นที่”

ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้ถูกประกาศให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้วางให้อำเภอชุมแพที่อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นนั้น ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Tele Medicine สำคัญของจังหวัดขอนแก่นและพัฒนาให้ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่า Smart City ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น