เทงบ 480 ล้าน!!ทล.สารคาม’ขยายถนน 4 เลนบ.สนาม-วาปีปทุม 11 กม.คาดแล้วเสร็จปี 66

“แขวงฯ สารคาม” อัดงบ 480 ล้าน ลุยขยายถนน 4 เลน บ.สนาม-วาปีปทุม 11 กม. เพิ่มความสะดวกผู้ใช้ทาง-แก้จราจรติดขัด คาดแล้วเสร็จปี 66 พร้อมผุดสร้างทางเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือ ช่วยระบายรถไม่กระจุกตัวในเมือง-เชื่อมร้อยเอ็ด-ขยายโครงข่ายทางถนน

นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2564 วงเงิน 480 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045 สาย บ.สนาม-อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ช่วง กม.ที่25+300-36+473 พื้นที่ อ.วาปีปทุม ระยะทาง 11.173 กิโลเมตร (กม.) โดยจะดำเนินการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรไปกลับ เป็น 4 ช่องไปกลับ ด้วยมาตรฐานชั้นทางชนิดพิเศษ แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก

สำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวนั้น ในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อเตรียมเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ในช่วง พ.ค.-มิ.ย. 2564 จากนั้นผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 2 ปี และแล้วเสร็จในปี 2566

ทั้งนี้ เส้นทางดังกล่าว ในปัจจุบันมีผู้ใช้ทางประมาณ 5,327 คันต่อวัน และมีปริมาณการจราจรหนาแน่นเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม และ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสายทางที่ใช้นำพืชผลทางการเกษตรสู่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานรองเท้า เป็นต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด เดินทางล่าช้า และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะทำให้ช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านการจราจรติดขัดบนทางหลวง 2045 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม ปัจจุบันถนนในเมืองมีขนาดเล็กและคับแคบ ขณะที่ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเมืองแห่งการศึกษา ทำให้มีนักเรียน นักศึกษาใช้เส้นทางสัญจรจำนวนมาก ซึ่งตามผังเมืองจังหวัด ขณะนี้มีทางเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันตกด้านเดียวที่จะช่วยระบายรถที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการเข้าสู่ตัวเมืองให้เดินทางไปยังพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เพื่อเชื่อมต่อไปยัง จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่นได้แล้วและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ในเมืองบางส่วน

ขณะที่ทางเลี่ยงเมืองฝั่งทางด้านทิศเหนือยังไม่มี ทำให้รถยังไปกระจุกในพื้นที่ในเมืองเหมือนเดิม ดังนั้นแขวงฯ ได้หารือกับสำนักสำรวจและออกแบบ ทล. เพื่อให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศเหนือ เบื้องต้นอย่างเร็วสุดคาดว่าจะเสนอของบประมาณในปี 2566 เพื่อใช้ในการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะของบประมาณมาใช้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป เพื่อใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองทางด้านทิศเหนือช่วยระบายรถที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการเดินทางไปยัง อ.วาปีปทุม และ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เชื่อมต่อไปยัง จ.ร้อยเอ็ดและ จ.ยโสธร นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งแก้รถติดในเมืองมหาสารคามและเพิ่มโครงข่ายถนนในจังหวัดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ที่มา>>https://www.trjournalnews.com/

แสดงความคิดเห็น