ปปช. ขอนแก่น เตรียมเปิดคลินิคสุจริต ให้คำปรึกษาจัดซื้อจัดจ้าง หลังพบปัญหาทุจริต

วันที่ ๙ ธค. ๖๓ สนง.ปปช.ขอนแก่น ได้จัดให้มีกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่นโดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ น ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตมีการรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และสถานการณ์การทุจริตมีการมอบรางวัล แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในจังหวัดขอนแก่น
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์สุจริต โดยผู้ร่วมงานทุกคนได้ ยืนขึ้นและกล่าวประกาศเจตนารมณ์พร้อมกับทำสัญลักษณ์มือไขว้ และภายในงานมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น
นายประทีป จูฑะศร ผช.เลขาธิการคณะกรรมาร ปปช.ภาค ๔ ดูแลพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคอีสานตอนบน ได้กล่าวว่า ในช่วงปี ๒๕๖๓ ยังคงพบปัญหาการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ หัสดม ผอ.สนง.ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า จากปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลให้เกิดการทุจริต จึงเตรียมจัดทำคลีนิคสุจริต เพื่อให้คำปรึษา
อบต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ประจำปี ๒๕๖๓ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานผ่านการรับรอง คือการสร้างจิตสำนึกด้วยการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นอกจากการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้ว ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรหัวใจสำคัญคือการปลูกจิตสำนึกให้ทีมงาน มีความรู้สึกผิด เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้น และการทำงานที่มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงกฎระเบียบ การให้ความรู้ และการปลุกจิตสำนึกในองค์กรจึงมีส่วนสำคัญในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น
แสดงความคิดเห็น