ชาวนาเฮ! รัฐออก 2 โครงการคู่ขนาน “ประกันรายได้” อัดเงินทุนช่วยเหลือชาวนา

โดยล่าสุดเพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ระบุถึงมาตรการคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว อีก 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชาวนาเฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว ยินดีกับพี่น้องชาวนาอีกครั้ง หลังรัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและลดต้นทุนการผลิตไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดได้ให้ ธ.ก.ส.ทำโครงการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุน 2 โครงการ คือ
1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64
– ชาวนามีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว ไม่ต้องเร่งขายในช่วงที่ราคาตกต่ำ
– จ่ายสินเชื่อ 1.5 ล้านตันข้าวเปลือก ณ ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2
– ชาวนากู้ได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
– สหกรณ์การเกษตรแห่งละไม่เกิน 300 ล้านบาท
– กลุ่มเกษตรกรแห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท
– วิสาหกิจชุมชนแห่งละไม่เกิน 5 ล้านบาท
– ทุกภาคเริ่มตั้งแต่บัดนี้-28 ก.พ.64 ส่วนภาคใต้เริ่มเดือน มี.ค.-31 ก.ค.64
2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64
– สถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บรักษา เพื่อรอขายหรือแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
– วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
– ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้-30 ก.ย. 64
ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 2 555 0555
แสดงความคิดเห็น