ขอนแก่นเมืองแห่งการแพทย์!!รพ.ชุมแพ โชว์ ‘3P Safety’คนไข้-หมอ ปลอดภัย ลดเหตุเจ็บ

#ขอนแก่นเมืองแห่งการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสิรินธร เยี่ยมชมศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลชุมแพ โชว์ต้นแบบโมเดล “3P Safety คนไข้-หมอ ปลอดภัย ลดเหตุเจ็บ”

วันนี้(9 ธ.ค.63) ที่โรงพยาบาลชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ นพ.พศวีร์ เผ่าเสวี รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ พญ.ลัดดาวัลย์ เกียรติคุณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิรินธรที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลชุมแพ
พร้อมนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพได้อธิบายแนวทางการทำงาน โดยยึดหลัก3 P safty เจ้าหน้าที่ คนไข้ และประชาชนทั่วไปต้องมีความปลอดภัย โดยอาศัยเทคโนโลยี การติดตามผู้ป่วย ทำให้ญาติสามารถรู้ว่าคนไข้อยู่ในขั้นตอนไหน(Patient tracking)โดยอาศัยแยกผู้ป่วยตามความรุนแรง ผู้ป่วยอาการหนักจะได้รับการดูแลทันที (Triage system) ทำให้ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินอาจมีระยะเวลารอคอยมากกว่าปกติ ซึ่งปัจจุบันประชาชนมีความเข้าใจระบบปฎิบัติการห้องฉุกเฉิน จะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจริงๆ
นอกจากนี้ยังมีระบบAOC ambulance operating center เพื่อเป็นศูนย์สั่งการติดตามผู้ป่วยจนผู้ป่วยสามารถถึงสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่าอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีห้องความดันลบ3ห้องในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของบุคคลากรและผู้ป่วย โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของCOVID-19 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย ต้องมีความพร้อมตลอดเวลาในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลยังมีบริการรถพยาบาลดูแลผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น