#ปลื้มปิติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ ฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ วัดหนองแวงฯ ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลฯ ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมต้อนรับ
โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน พร้อมกันนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้รับมอบของที่ระลึก ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลและผู้นำชุมชน 15 คน อาทิ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลฯ ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น