อุดรฯเตรียมรุ่ง!!‘ศูนย์โลจิสติกส์ ’นิคมอุตสาหกรรมพร้อมเปิดให้บริการ ก.พ. 64 นี้

เพจ ‘บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด’ รายงานความคืบหน้า ศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Park) ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อมเปิดให้บริการคลังสินค้าให้เช่า บนพื้นที่กว่า 20,000 ตรม. เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย อยู่ใกล้โครงข่ายคมนาคม ทั้งทางบก (อยู่ห่างจากถนนมิตรภาพ 1.8 กม.) ทางราง (อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหนองตะไก้ 1 กม.) และทางอากาศ (อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอุดรธานี 14 กม.) อีกทั้ง อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงจากจีนพร้อมก่อสร้างหลังแรก มีพื้นที่กว่า 9,000 ตรม. เปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้

ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคอีสาน บริษัท อุดร โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด ผู้พัฒนาโครงการโลจิสติกส์ปาร์ค (Logistics Park ) ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โครงสร้างเป็นเหล็กหล่อประกอบ สั่งนำเข้าจากประเทศเวียดนาม

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ คือ มีทำเลที่ตั้งอยู่ในโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งในและนอกประเทศ มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทาง R12, R9 และ R8 อยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ไปยังท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีศูนย์กระจายสินค้าทางรางและศูนย์โลจิสติกส์ในพื้นที่กว่า 400 ไร่ อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-หนองคาย

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี สามารถให้บริการแก่นักลงทุนและจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน จึงได้มีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ เช่น การศึกษาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดอุดรธานี, พัฒนาระบบการเดินรถไฟจากสถานีหนองตะไก้เข้ามายังพื้นที่โครงการ 1.8 กิโลเมตร รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ให้เทียบเท่ากับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อีอีซี

โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยางพาราขั้นปลาย อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะและประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ศูนย์โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย และอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น