‘ข้าวกระเพรา’ครองแชมป์เมนูยอดฮิตคนไทยปี’63

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจอาหารการกินของคนไทยปี 2020 พบ “ข้าวกระเพรา” ครองแชมป์เมนูยอดฮิตปี 63 รองลงมา “ก๋วยเตี๋ยว”

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยถึงผลสำรวจสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “อาหารการกินของคนไทย ปี 2020” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,144 คน สำรวจระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 พบว่า ในปี 2020 กลุ่มตัวอย่างใสใจในการเลือกอาหารการกินมากขึ้น

  • ร้อยละ 79.28 เมนูยอดฮิต ปี 2020 คือ ข้าวกะเพรา
  • ร้อยละ 57.31 รองลงมาคือ ก๋วยเตี๋ยว
  • ร้อยละ 51.09 มีค่าใช้จ่ายในการกินแต่ละวันไม่เกิน 300 บาท
  • ร้อยละ 77.51 โดยเรื่องที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารคือ อาหารเพื่อสุขภาพ
  • ร้อยละ 53.32 สนใจเรียนจากยูทูป/คลิปสอนทำอาหาร
  • ร้อยละ 67.68 เพื่อจะได้ทำอาหารเองได้ ร้อยละ 60.74

“กล่าวได้ว่าปี 2020 เป็นปีที่หนักหนาสาหัสมากปีหนึ่งของคนไทย ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 การเมือง ที่ร้อนแรง รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้การกินอยู่ต้องระมัดระวังมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็ต้องควบคุม สุขภาพก็ต้องดูแล ต้องหันมาเรียนรู้การทำงานที่บ้านและการทำอาหารกินเอง ปัญหาจากสถานการณ์เหล่านี้ทำให้คนไทยเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ได้รอความช่วยเหลือจากมาตรการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยสิ่งที่ยังทำให้มีความสุขทางใจได้บ้างก็คือ “อาหารการกิน” นั่นเอง” น.ส.พรพรรณ กล่าว

นายจารึก ศรีอรุณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล เห็นได้ว่าคนไทยมีพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการดำเนินชีวิต เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจการเลือกกินมากขึ้น ทั้งในเรื่องของความสะอาดของอาหาร แหล่งที่มาของวัตถุดิบและคุณค่าทางโภชนาการ เห็นได้จากการที่คนไทยนิยมเลือกกินอาหารสุขภาพมากขึ้น เป็นการดูแลสุขภาพ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการกิน โดยเมนูยอดฮิตในปี 2020 คือ ผัดกะเพรา ซึ่งเป็นเมนูที่อร่อย สะดวก และทำง่าย มีวัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่าง จึงทำให้ราคาไม่สูง

นายจารึก กล่าวว่า คนไทยได้ปรับตัวและหันมาสนใจการทำอาหารกินเอง โดยการเรียนทำอาหาร ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพราะต้องใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น การทำอาหารด้วยตนเอง จึงทำให้มั่นใจถึงความสะอาด และเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะและสามารถพัฒนาต่อไปได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น