ดันเต็มที่!!รัฐฯหนุน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ต้นแบบท่องเที่ยววิถีเกษตร

รัฐบาลหนุน อำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น ‘ต้นแบบท่องเที่ยววิถีเกษตร’ ชูกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมเปลี่ยนชื่อจากบ้านแห้ว เป็นหมู่บ้านสมหวัง เพื่อชาวบ้านจะได้สมหวังตลอดไป 

วันที่ 12 ธ.ค.63 ที่บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม งานข้าวใหม่ปลามัน บ้านฉันเป็นจั่งซี่ เพื่อร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ส่งเสริมความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของวิถีชีวิตชุมชนบ้านแห้ว ในการจัดทำกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และท่องเที่ยวนวัติวิถี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ขออนุญาตชาวบ้านแห้วเปลี่ยนชื่อจากบ้านแห้ว เป็นหมู่บ้านสมหวัง เพื่อชาวบ้านจะได้สมหวังตลอดไป เนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกร จัดสรรงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร และมีนโยบายชัดเจนในการใช้การตลาดนำการผลิต และร้องขอให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปลูกพริก โดยจะประกันราคาให้ กก.ละ 100 บาท และหาตลาดให้อีกด้วย

นายสุดใจ สำนักแห้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ได้กล่าวถึงที่ดินแปลงนี้ เป็นที่ดินสาธารณะ มีเนื้อที่ 163 ไร่ มีหนองน้ำที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญในการปลูกข้าว ชาวบ้านประมาณ 22 ครัวเรือนได้ร่วมกันปลูกและเกี่ยวข้าวร่วมกันมานานนับสิบปีแล้ว ส่วนหนึ่งรายได้นำไปทำบุญเข้าวัดในชุมชน

ทางด้าน นายชาติชาย เศษภักดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ขอบคุณรัฐบาลที่ได้เห็นความสำคัญบ้านแห้ว หรือชื่อใหม่ คือบ้านสมหวัง ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง  ให้พัฒนาการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงกับท่องเที่ยวนวัติวิถี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น