ขอนแก่นดัน หาบเร่/แผงลอย/Food Truck เสริมแลนด์มาร์ก

 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เล็งปั้นรถเข็นหาบเร่แผงลอย Food Truck รับมือโควิด ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว สร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้ผู้บริโภค เสริมแลนด์มาร์กขอนแก่น “เดินไปกินไป”
รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 15 ธค. 63 ที่ รร.เจริญธานี ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย คีออสก์ และ Food Truck ให้มีความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ ให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด โดยหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมสนับสนุนเต็มที่
.
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 มีภารกิจสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธูรกิจ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบกา Street food และร้านจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ในอนาคตข้างหน้า ขอนแก่นเมือง Smart City อาจมี แลนด์มาร์ค เป็น Food Truck บน Street Food ที่เดินไปกินไป หรือเดินไปนั่งชิว ชมวิว เมืองขอนแก่น ภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ การอบรมครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ของ Food Truck เมืองขอนแก่น

 

แสดงความคิดเห็น