ขอนแก่นย้ายแทรมน้อยเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงก่อนวิ่งจริง

ขอนแก่นย้ายแทรมน้อยจากบริเวณหน้าอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ไปยังศูนย์ซ่อมบำรุงหรือ Depot ก่อนจะถูกนำมาวิ่งรอบบึงแก่นนคร

รายงานข่าวแจ้งว่าแฟนเพจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ว่า วันที่ 18 ธ.ค. 63 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำการเคลื่อนย้ายรถแทรม( TRAM รุ่น Hiroden-907 ) สู่อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ DEPOT เพื่อทำการทดสอบและวิจัยที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมระบบ และต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง เพื่อการศึกษาการเดินรถเสมือนจริง สาขาวิศวกรรมโยธาระบบราง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระบบราง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบราง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, รถไฟ, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ท้องฟ้า, ชุดสูท และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้, ต้นพืช, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

แสดงความคิดเห็น