มทร.อีสานสุดปัง!!คว้าที่ 28 มหา’ลัยสีเขียวของไทยอันดับที่ 453 จาก 912 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

มทร.อีสาน เผยผลคะแนนมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อ UI Green Metric World University Ranking จัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย อยู่ในอันดับที่ 453 จาก 912 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อว่า UI Green Metric World University Ranking ซึ่งจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประจำปี 2563 ว่า ในปีนี้ มทร.อีสาน เข้าร่วมจัดอับดับเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผลคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า มทร.อีสาน อยู่ในอันดับที่ 453 จาก 912 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอยู่ในอันดับที่ 28 ของประเทศ

อาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์ ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว มทร.อีสาน กล่าวว่า สำหรับผลคะแนนในปีนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5,000 คะแนน ซึ่งผลที่ได้นั้นคือ 5,325 คะแนน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 325 คะแนน แสดงให้เห็นว่า มทร.อีสาน มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ฐานคะแนนเดิมเป็นบรรทัดฐานในการปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้เราเห็นความเป็นไปได้ในการมุ่งพัฒนาด้าน Education (ED) คือ การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงผลักดันด้านนี้อย่างเต็มกำลัง ทำให้ได้ผลคะแนนจากในส่วนนี้ คิดเป็น 24 เปอร์เซนต์ จากผลรวมทั้งหมด ได้ 1,275 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,800 คะแนน

นอกจากนี้ในเรื่องของ Transportation (TR) คือ การขนส่งภายในมหาวิทยาลัยที่เรามีการนำรถไฟฟ้าในการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรจากศูนย์กลางนครราชสีมา ไปยังศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ซึ่งลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงได้เป็นอย่างมาก โดยส่วนนี้ได้รับคะแนน 1,000 คะแนน จากคะแนน เต็ม 1,800 คะแนน คิดเป็น 19 เปอร์เซนต์ จากผลรวมทั้งหมด

สำหรับคะแนนจากส่วนอื่น ๆ ที่นำเข้ามาใช้ในการประเมินเพื่อจัดอันดับนั้น ประกอบด้วย ด้าน Setting and Infrastructure (SI) ได้ผลคะแนน 925 จาก 1,500 คะแนน คิดเป็น 17 เปอร์เซนต์  ด้าน Energy and Climate Change (EC) ได้ผลคะแนน 800 จาก 2,100 คะแนน คิดเป็น 15 เปอร์เซนต์  ด้าน Waste (WS) ได้รับผลคะแนน 750 จาก 1,800 คะแนน คิดเป็น 14 เปอร์เซนต์ และด้าน Water (WR) ได้รับผลคะแนน 575 จาก 1,000 คะแนน คิดเป็น 11 เปอร์เซนต์

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน UI Green Metric World University Ranking ของ มทร.อีสาน จากในปี 2561 และ 2562 ผลปรากฏว่า ปี 2561 ได้อันดับโลกที่ 529 จาก 719 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2562 ได้อันดับโลกที่ 506 จาก 780 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และในปี 2563 ได้อันดับโลกที่ 453 จาก 912 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียวเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ทว่า มทร.อีสาน ยังสามารถรักษามาตรฐานและรักษาคุณภาพมหาวิทยาลัยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จอีกขั้นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป และในปี 2564 ตั้งเป้าที่ 6,000 คะแนน  

แสดงความคิดเห็น