ส่องความคืบหน้า!!สถานีรถไฟความเร็วสูง ‘ปากช่อง’ใหม่สวยหรู Designเก๋ เทียบชั้นสนามบิน

#ส่องความคืบหน้า ‘สถานีรถไฟความเร็วสูง ปากช่อง’ใหม่ โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
สวยหรู เทียบชั้นสนามบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ออกแบบสถานีตามมาตรฐาน Universal Design และชานชาลาสูง รองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม 
เพจ โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure  รายงานความคืบหน้า สถานีปากช่องใหม่ โครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
รายละเอียดสถานีปากช่องใหม่ตำแหน่งสถานี จะอยู่บริเวณทิศใต้ของสถานีเดิม ซึ่งชานชาลาจะต่อกับของเดิมเลย
เป็นสถานีใหม่ขนาดกลาง ของโครงการอาคารใหม่ ได้ออกแบบรองรับทำสถานีระบบปิดซึ่งจะแยกพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ
– พื้นที่บุคคลทั่วไป (unpaid area)
– พื้นที่ผู้โดยสารมีตั๋ว (paid area)
โดยต้องมีการตรวจตั๋วโดยสารก่อนเข้าในพื้นที่ชานชาลา เหมือนกับสถานีตลิ่งชัน และบางบำหรุ ของรถไฟฟ้าสลยสีแดง แต่ในช่วงนี้แรกอาจจะใช้เจ้าหน้าที่ในการแยกตรวจผู้โดยสารก่อนเข้าชานชาลา พื้นที่บุคคลทั่วไป (unpaid area) มีการแบ่งพื้นที่ให้บริการคือ
– พื้นที่โถงสถานี
– ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
– ห้องน้ำสาธารณะ
– พื้นที่ร้านค้าภายสถานี
– พื้นที่จอดรถ, มอเตอร์ไซค์ และที่จอดรถคนพิการ
 พื้นที่ผู้โดยสารมีตั๋ว (paid area) ซึ่งหลังจากผ่านประตูตรวจตั๋วโดยสาร จะมีพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารคือ
– โถงพักคอย
– บันได และลิฟต์ ทั้งฝั่งสถานีและฝั่งชานชาลาเพื่อข้ามทางรถไฟเข้าชานชาลาเพื่อขึ้นรถไฟ
– สะพานลอยทางข้ามเพื่อเข้าสู่ชานชาลา
– ชานชาลา 4 ชานชาลา แบบ Central platform ซึ่งเป็นมาตรฐานชานชาลาสูง ตามมาตรฐานใหม่ของการรถไฟเท่ากับทางคู่สายขอนแก่น
อีกความน่าสนใจ และควรชื่นชมคือการออกแบบสถานีตามมาตรฐาน Universal Design
เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้โดยสารทุกกลุ่ม ตั้งแต่คนพิการ คนสูงอายุ คนท้อง และคนทั่วไป ก็สามารถสะดวกสบายได้เท่าเทียมกันหมด เช่น
– พื้นที่จอดรถของคนพิการ
– ทางลาดในทุกจุดของสถานี
– ห้องน้ำคนพิการ
– ลิฟต์เชื่อมต่อสะพานลอยข้ามชานชาลา (ไม่เหมือนกับสายขอนแก่นที่ให้คนพิการไปข้ามระดับดินที่ หัวชานชาลา)
– ที่สำคัญที่สุดคือ ชานชาลา สูงระดับเท่ากับตัวรถไฟ ซึ่งสามารถจะเข้ารถไฟได้เลยไม่ต้องปีน!!!
แสดงความคิดเห็น