ผู้ว่าฯขก.ยัน!!ไม่ยกเลิกงาน ‘เคาท์ดาวน์ 2021’ต้องปฎิบัติตามมาตรการโควิด19 อย่างเข้มงวด

ผู้ว่าฯขอนแก่น เรียกประชุมด่วน สสจ. โรงพยาบาลทุกแห่ง วางมาตรการรับมือโควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาคร 548 ราย สั่งตรวจสอบจุดกระจายอาหารทะเล ห้องเย็น คัดกรองเข้มขนส่งทางบก ทางอากาศ เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวตามจุดเสี่ยงอำเภอรอยต่อ ระบุ ขอนแก่นยังมีความเสี่ยงต่ำ แต่ไม่ประมาทยันไม่ยกเลิกงาน ‘เคาท์ดาวน์ 2021’แต่ต้องปฎิบัติตามมาตรการโควิด19 อย่างเข้มงวด

ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติใน 6 หัวข้อสำคัญที่จะต้องเน้นย้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสวิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นั้น จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดมาตรการที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.การออกประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ได้ไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องที่ที่ตนพำนักอาศัยอยู่

2.บุคคลที่เดินทางเข้าไปในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจังหวัดขอนแก่น จะได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดำเนินการ ตรวจคัดกรอง ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับทุกคน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกคน หรือหากทราบว่าตนเองถือเป็นกลุ่มเสี่ยงขอให้ไปแสดงตน ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อขอตรวจเชื้อโยทันที

3. นับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 จังหวัดขอนแก่น จะระดมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทั้งหมดทุกจุด เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ว่าได้มีการตรวจเข้มในพื้นที่อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจมาแล้วอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

4. จะมีการขยายการตรวจตราบริเวณด่านตรวจ ซึ่งตั้งไว้ 3 จุด คือ อำเภอพล อำเภอชุมแพ และอำเภอเขาสวนกวาง ซึ่งเดิม กำหนดสิ้นสุดการปฏิบัติงานในช่วงนับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการสกัดกั้นแรงงานที่อาจจะหลบหนีเข้าเมืองและมาใช้ขอนแก่นเป็นทางผ่านหรือมาพำนักอยู่ในขอนแก่นด้วย เดิมจะสิ้นสุดภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ แต่จะขยายไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564

5. ได้เน้นย้ำมาตรการต่างๆ ในงานรื่นเริงในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงการตรวจตราสถานบริการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน ที่มีข้อกังวล หรือข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097- 959- 6765 หรือหากท่านพบเห็นสิ่งใดผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขอให้ทุกคนได้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และขอให้พ่อค้าแม่ขายทั้งหมด เคร่งครัดในมาตรการด้านสาธารณสุข การลงทะเบียนหรือเช็คอินทุกครั้งที่ไปใช้บริการสถานที่ต่างๆ ผ่าน application ไทยชนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการตรวจติดตามตัวการสอบสวนโรคได้ง่ายขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมใหญ่ๆ ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ในช่วงปลายปีที่จัดโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน จะต้องมีการเสนอมาตรการด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อทุกครั้ง ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบว่ามาตรการที่กำหนดเพียงพอหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนอย่างสูงสุด โดยทางจังหวัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปร่วมตรวจสอบด้วย ส่วนชาวขอนแก่น ที่มีกิจธุระที่จะต้องเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อกลับมาแล้วให้ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น คือจะต้องรายงานตัวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ กักตนเองและหากมีอาการผิดปกติจะต้องเข้ารับการตรวจโดยทันที

แสดงความคิดเห็น