ผู้ว่าฯขอนแก่นเข้มหยุดโควิด-19 รอบใหม่

ผู้ว่าฯขอนแก่น เข้มสั่งตั้งชุดทำงานด่วนติดตามผู้เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครเข้าจังหวัดขอนแก่น ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 20 ธ.ค. 63 ณ สำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าฯขอนแก่น ได้เชิญประชุมด่วนคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น เพื่อประเมินและเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังพบการแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และเริ่มแพร่กระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงทั้งสมุทรปราการ สุพรรณบุรี ราชบุรี และกรุงเทพฯ บรรยากาศในการประชุมมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ดร.สมศักดิ์  กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้ออกกฎ 6 ข้อ เพื่อควบคุมสถานการณ์มีผลบังคับใช้ทันที โดยขอให้ประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา  ได้เข้ารายงานตัวกับเจ้าพนักงานท้องที่

ผู้ว่าฯขอนแก่น กล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะเป็น รพ.สต.,ผู้นำชมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุข,อสม. เพื่อทำการตรวจคัดกรองและจัดทำประวัติรวมทั้งเข้ารับการตรวจหาเชื้อ อย่างเร่งด่วนทันที ตามมาตรฐานคามปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด การขอความร่วมมือให้ชาวขอนแก่นงดการเดินทางไปที่ จ.สมุทรสาคร เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องแจ้งให้กับเจ้าพนักงานท้องที่ในพื้นที่ของตนเองนั้นได้รับทราบ,การตรวจติดตามคนขับรถ และ พนักงานประจำรถ รวมทั้งครอบครัวของผู้ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร ทั้งไปและกลับ

โดยให้มีการประสานข้อมูลร่วมกันระหว่าง สสจ.,ปศุสัตว์,ประมง,แรงงาน,ขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลบุคคลที่เดินทางเข้าและออกพื้นที่ ต้นทาง หรือปลายทาง หรือผ่านทาง ในเขตขอนแก่นและสมุทรสาคร

นอกจากนี้จังหวัดยังได้มีคำสั่งให้แรงงานจังหวัด,สสจ.ตำรวจและ ตม. ตรวจเข้มพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ทั้งแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ และแรงงานทุกสัญชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง และทำบัญชีประวัติต่างๆตามมาตรการด้านสาธารณสุข แรงงาน ปกครองและ ตม. เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ที่ขอนแก่น มีแรงงานในกลุ่มดังกล่าวอยู่ไม่กี่จุดดังนั้นข้อมูลทั้งหมดจะต้องเป็นปัจจุบัน เพราะเราจะการ์ดตกไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวและสุดท้าย คือการขยายระยะเวลาในการตั้งจุดตรวจด้านสาธารณสุข ใน 3 ด่านตรวจหลักคือที่ อ.พล,เขาสวนกวางและ อ.ชุมแพ ที่จะขยายระยะเวลาจองการตั้งด่านตรวจไปจนถึงวันที่ 17 ม.ค.

 ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ทุกมาตรการที่เราดำเนินการนั้นยอมรับว่าขอนแก่นเราทำดีอยู่แล้ว ดังนั้นความเข้มข้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราทำงานอย่างรัดกุมและประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ดังนั้นทุกข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาเราจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ และมีการรวมตัวกัน โดยเฉพาะกับงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2564 ที่ยังคงไม่มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมในขณะนี้

แต่ทุกกิจกรรมจะต้องทำเรื่องเสนอขอมายังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับทราบถึงแนวทางในการป้องกันและรับมือกับจำนวนคนที่จะมาอยู่รวมกัน ว่าสามารถที่จะปฎิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มงวด หรือไม่ หากงานใดไม่ขออนุญาต หรืองานใดไม่สามารถที่จะกำกับและควบคุมคนได้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จะเข้าไปดำเนินการตามมาตรการขั้นเด็ดขาดทันที

ตนขอให้ประชาชนชาวขอนแก่น ปฎิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐคือการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ การใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก ขณะเดียวกันสถานบริการ ร้านอาหาร และพื้นที่จัดกิจกรรม จะต้องเพิ่มความเข้มงวดในระยะนี้อย่างสูงสุดอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น