สรุปผลการเลือกตั้ง นายก/สมาชิก อบจ.ขอนแก่น อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ขอนแก่น 2563

ผลการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ขอนแก่น 2563

 

แสดงความคิดเห็น