ปลอดภัยไว้ก่อน!!ขก.ประกาศงดจัด ‘เคาท์ดาวน์’ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

ด่วน!!! ขอนแก่นประกาศยกเลิกงานเคาท์ดาวน์ ในคืนวันที่31 ธันวาคมและสวนเรืองแสง ในวันที่ 25 ธันวาคมนี้ด้วย
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็น “การประเมินการจัดงานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)”
โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า หลังจากที่เมื่อวานนี้ (วันที่ 20 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นมีมติที่ประชุมยังคงให้เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการจัดงานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 ต่อไปได้นั้น แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ประสานงานกับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและความห่วงใยจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอให้เทศบาลมีการประเมินสถานการณ์แบบใกล้ชิด ดังนั้น นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงได้เชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น และมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื่อเพิ่มขึ้นมากขึ้น รวมไปถึงมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่มากขึ้น ซึ่งการควบคุมการแพร่ระบาดอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องและอาจจะอยู่ในช่วงเวลาปลายปี 2563 จนถึงต้นปี 2564
สำหรับที่ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นมีมติว่า ถึงแม้การจัดงานสวนเรืองแสงและงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์นั้นจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีเงินสะพัดที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่เป็นจำนวนมาก แต่การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาอยู่รวมกัน ซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคก็เป็นได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้พิจารณา 2 ประเด็น คือ 1.พิจารณายกเลิกการจัดงานสวนเรืองแสง 2021 และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2021 2.พิจารณาเรื่องการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564 ว่าเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการจัดงานหรือไม่อย่างไร
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนในการตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวแบบ New normal วิถีชีวิตปกติใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การสวมหน้ากากอนามัย หรือ ใส่ Face shield ,การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
แสดงความคิดเห็น