‘นฤมล’ลุยขอนแก่น!!ตรวจโรงงานที่มีต่างด้าวคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์
วันที่ 21 ธ.ค. 63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น และได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานทออวนเดชาพานิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของโรงงาน ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ซึ่งมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย กว่า 1,200 คน โดยกล่าวว่า สืบเนื่องจากขณะนี้มีกาแพร่ระบาดของไวรัส covid 19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ ทำให้ทราบว่า จังหวัดขอนแก่น ได้มีแผนในการตรวจเฝ้าระวังในจุดที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจติดตามมาตรการที่โรงงานทออวนเดชาพานิช ในครั้งนี้ด้วย เพื่อวางแผนป้องกันก่อนเกิดเหตุดังเช่นจังหวัดอื่นๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันสถานการณ์ และจากการรายงานพบว่า ทางโรงงานได้มีการดูแลเป็นอย่างดี ไม่มีการเพิ่มของแรงงานต่างด้าวไม่มีการลาพักของแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองในอีกหลายๆ แห่งที่มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวด้วย
 สำหรับปัญหาด้านแรงงานต่างด้าวในภาพรวมทั่วประเทศ นั้น ในการดูแลและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ขณะนี้อยู่ในการตัดสินใจของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ที่จะได้หารือในมาตรการต่างๆ ต่อไปส่วนกรณีที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการออกประกาศมาตรการต่างๆ และในจังหวัดอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการดูแลและวางมาตรการตามสถานการณ์ที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดซึ่งจะแตกต่างกันไปในรายละเอียดของแต่ละจังหวัด ซึ่งต้องรอ ศบค. เป็นผู้แถลงต่อไป
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินการตามมาตรการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ จากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ นอกจากอาหารทะเลมาจากจังหวัดสมุทรสาครด้วย ดังนั้น จังหวัดขอนแก่นจึงมีเป้าหมายในการตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้จัดทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และยังได้กำหนดแผน ปฏิบัติงานในการออกตรวจทั้งหมด 4 จุดสำคัญ เป็นการเบื้องต้น และหลังจากนั้นจะมีการตรวจในจุดต่างๆเพิ่มเติม และอีกสถานที่สำคัญคือสถานบริการ ซึ่งจะต้องมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำสถานบริการทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน สำคัญคือ และขอความร่วมมือประชาชนในการสวมหน้ากาก หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นที่สาธารณะ พร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วนได้บูรณาการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน
แสดงความคิดเห็น