ชาวอำเภอพลแถลงการณ์ขอสถานีรถไฟความเร็วสูง

ชาวอำเภอพลออกแถลงการณ์ค้านการออกแบบรถไฟความเร็วสูง ระบุต้องเพิ่มสถานีพลเพราะเป็นชุมทางไปยังอำเภอหนองสองห้อง อำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงน้อย และพื้นที่อื่นๆ ตัดโอกาสการเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะ ย้ำจะเรียกร้องจนกว่าบรรลุเป้าหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 23 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ ไคซ์ กลุ่มชุมชนอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้แถลงการณ์ว่า จากการที่ได้ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพล เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 เรื่องการขอให้มีสถานีจอดรถไฟความเร็วสูงที่เมืองพล และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ มีหนังสือตอบกลับ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63 โดยข้อความสำคัญคือปฏิเสธคำร้องขอของชุมชนคน เมืองพล ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอำเภอพล อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอหนองสองห้องและอำเภอใกล้เคียงอีกมากมาย และยังยืนยันที่จะคงแนวทางการออกแบบเดิมที่มีเพียง 5 สถาน เท่านั้นคือ บัวใหญ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย

ทางกลุ่มฯเห็นว่า เป็นการปิดกั้นการเข้าถึงบริการของรถไฟ ความเร็วสูงอย่างสิ้นเชิง ที่ผ่านมาผลงานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวดมนาคม มีกรออกแบบการสร้งรถไฟทางคู่ที่ผิดพลาด สร้างความเสียหายต่อการใช้จ่าย งบประมาณอย่างหาศาล โดยหากมีการก่อสร้าทางรถไฟความเร็วสูงตามแบบแปลนที่กำหนดจะต้อง ทุบทำลายสะพานข้ามทางรถไฟแบบเกือกม้าตัวที่ 16, 17, 18 และทางลอดทางรถไฟตัวที่ 44, 45, 46 และ 48, 49, 50, 51 และ 53 ในเขตอำเภอพล

ฉะนั้นแล้วจะให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจในการออกแบบ ของ สนข. ได้อย่างไร และที่สำคัญใครหรือหน่วยงานดจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใน ในครั้งนี้ ดังนั้นกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และการจราจร ต้องมีการทบทวนการศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 2 ระหว่าง นครราชสีมา-หนองคา เพื่อสร้าความเชื่อมั่นต่อประชาชนอย่างชัดเจน ชุมชนคนเมืองพล ยังยืนยันถึง ความต้องการให้มีการก่อสร้างสถานีจอดรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอพลเหมือนเดิม และเราจะยกระดับการ เรียกร้องจนกว่าจะบรรลุป้าหมายอย่างต่อไป

ไม่มีคำอธิบาย

แสดงความคิดเห็น