แลนด์มาร์คใหม่โคราช!!กระเช้าลอยฟ้า-สกายวอล์ค ลำตะคอง

ผู้ว่าโคราชผุดไอเดียสร้างแลนด์มาร์คใหม่ สกายวอล์คลำตะคอง กระเช้าลอยฟ้า เร่งตั้งชุดทำงานศึกษาความเป็นไปได้

วันนี้(21ธค63)ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อศึกษาออกแบบความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจุดชมวิวแห่งใหม่ในรูปแบบกระเข้าลอยฟ้า หรือสกายวอล์คลำตะคอง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค และจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาในอนาคต โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในอนาคตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาควรจะมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัด เป็นการสร้างรายได้ อาชีพ ให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าจุดที่น่าจะเหมาะสมในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในรูปแบบสกายวอร์ค และกระเช้าลอยฟ้า บริเวณ เขายายเที่ยง โดยมีกระเข้าลอยฟ้าตั้งแต่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองสูบกลับข้ามอ่างเก็บน้ำลำตะคองไปฝั่งบริเวณเขาพริก อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา บริเวณดังกล่าวน่าจะมองเห็นวิวธรรมชาติมากมาย อาทิ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง เขาขนานจิตร เขาภูแสงดาว และมองเห็นทางด่วนมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง ซึ่งการประชุมเพื่อมอบหมายให้มีการไปสำรวจออกแบบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่า พื้นที่แต่ละจุดนั้น อยู่ในอำนาจของหน่วยงานใดและจะต้องมีการขออนุญาตหน่วยงานใดบ้าง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นและอาจจะมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาศึกษา ออกแบบระยะเวลาคืนต้นทุนต่างๆ งบประมาณ ระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการเบื้องต้น เพื่อสร้างมิติการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร กล่าว

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น