ผลตรวจกลุ่มเสี่ยงโควิด ‘วิทยาลัยจีเทค’ผลเป็นลบ’ไม่พบเชื้อทั้ง 48 คน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. นพ.พศวีร์ เผ่าเสรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า การตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงใกล้ชิดสัมผัสกับนักศึกษาหญิง อายุ 15 ปี ชาวอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแม่ ซึ่งทำอาชีพขายอาหารทะเลรับมาจากตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) จากการตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิด กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยจีเทคและครู รวม 48 คน (low risk ตามแผนกระทรวง ให้สังเกตุอาการ) ไม่พบเชื้อกลุ่มครูที่เทคนิคชุมแพที่ไปงานที่สมุทรสาครไม่พบเชื้อ บุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วย ไม่พบเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ทางวิทยาลัยจีเทค ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยประกาศปิดเป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาด 3 วัน และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง ทุกคนที่เข้ามาในวิทยาลัยจีเทคต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในสถานศึกษาด้วย

โรงพยาบาลชุมแพofficial

แสดงความคิดเห็น