เจ๋งจริง!!มทร.อีสาน ขก.โชว์ระบบรางหวังรัฐหนุนต้นแบบรถไฟฟ้าแห่งแรกของไทย

25 ธันวาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและเขตตรวจราชการที่ 12 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ

โดย อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ ได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ และรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการร้อยแก่นสารสินธฺุ์เมืองนวัตกรรมระบบราง และนำเสนอโครงการรางสร้างเมือง รางสร้างไทย และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการฯ ร้อยแก่นสารสินธุ์ โอกาสนี้ ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวชื่นชมยินดีกับจังหวัดและดีใจที่ได้มาเยือนสถาบันการศึกษาชั้นนำได้มารู้จักความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัย ของ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และได้ให้ความสนใจเยี่ยมชม การแสดงนิทรรศการ ความก้าวหน้าด้านระบบราง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบหมอนคอนกรีตและรางรถไฟ

พร้อมเยี่ยมชมอาคารฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถไฟ (DEPOT) และรถแทรม (TRAM) รุ่น Hiroden 907 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม

แสดงความคิดเห็น